FOR better or for worse, for richer or for poorer, til death do us part’ ang balik-balikon nga panumpa kung magpakasal.

Apan sa tinuod lang ang pagminyo usa ka dakong risgo kay di man matag-an kung unsay mahitabo o kaugmaon sa magti-ayon labi na kay ang sitwasyon magsegi man og ilis unya dunay daghang mahitabong kausaban sama pananglit sa pagkatak-tak sa trabaho sa bana o ba kaha di makahatag sa gipangandoy nga anak ang asawa.

Kini nga mga hagit dilikado kay kung di maagapan posibling mopaingon sa panagbuwag.

Ang kaminyuon nagkinahanglan og way kinutubang pagmahal ug pagdawat sa usag-usa. Paningkamoti nga malikayan ang paghuna-huna, paglitok o paghagit sa pares sa pulong nga buwag, annulment o divorce.

Kita tanan dunay mga kahuyang (weakness) kay wa may bisag usa nato nga gipakatawong’ perpekto maong kung ang imong tutukan ang kakuwang o kahuyang sa imong pares di gyod nimo makuha ang iyang labing maayong kalig-on (strength).

Ayaw sab balikbalika sama sa gubang plaka o lugitlugita ang dag-om nga kagahapon. Kita tanan puros makasasala maong kung makig-minyo man ugali, angay na ilubong sa kalimot ang mga ngitngit, bati, og sakit nga kasinatian. Ang importante ang karon og ang inyong ugma kay ang mga panghitabo sa una milabay naman og di na mabalik pa. Pasayloa ang imong pares unya kalimti ang mga miaging mga panghitabo.

Ang tanang kaminyuon mo-agi og kalisod, problema, hagit og kasakit. Paningkamuti nga ma-dipinsahan nimo ang imong kaminyuon. Pabilin sa kiliran sa imong sa imong bana/asawa labi na sa panahon sa kahagip-ot sa panudlanan o sangkatutak nga isying gi-atubang.

Kita tanan lain-lain og kahimtang sa pagpuyo busa ayaw ikumparar ang imong sitwasyon, estado og kahimtang sa uban nga sa imong pagtan-aw ‘ideal couple’ kay duna man gayo’y molabaw o mo-ubos pa sa inyo. Ipadayon hinuon ang pag-ampo, imong pagka-masinabtanon, mapa-ilubon og mapahi-ubsanon kay sa di madugay imong makab-ot imong gipang-mithi og damgo.