TUNGOD sa kalisod nga gidulot sa Covid, ang mga kandidato napugos og sagop sa lain nga paagi sa kampanya – kampanya sa Facebook. Dili na man mahimo kadtong karaan nga pamaagi nga pirming mag-ngisi, mo-smile ug mosangpit bisan dili kaila, kusog motagad, molamano ug mopikpik sa abaga.

Lakip sa kusog mohatag og kwarta para mainom, panigarilyo o pagkaon, daghan na nga kaila nga paryente, apil ang patay na, kugihan na moapil sa mga kalihokan nga daghang tawo ug uban pa.

Kining mga kinaraan nga paagi sa pangampanya dili na magamit tanan. Mao kini hinungdan nga mag-Facebook na lang.

Dili na makita ang nagngisi nga nawong kay magsul-ob na man og facemask pirmi. Dili na mahimo ang molamano sa mga kamot kay gawas nga delikado pod ang matakdan, kalas pod og magsigi na lang og panghugas og alcohol. Dili na pod pwede kadtong paagi sa una nga mosaka sa mga balay aron makighinabi sa mga botante sa pamilya.

Sa parte sa mga kandidato, delikado pod og pataka lang og duol kay basin dunay Covid ang duolon. Ang kasagaran himoon, kon makighinabi man gani, magpalayo na lang og dili na kaayo mogunit sa bisan asang parte sa lawas sa kaistorya.

Tungod sa Covid, nausab ug dako na kaayo og kalainan ang paagi sa pangampanya karon.

Sa kampanya sa Facebook, walay limit ang gimik nga gihimo sa mga kandidato. Adunay mogamit sa Tik Tok aron ganahan ang motan-aw sa ilang pakyut kyut. Adunay uban nga bisan unsa na lay buhaton i-live streaming gyod, bisan gani og magkaon lang o magsuro-suroy.

Ang uban sab, kugihan kaayo nga mag-livestreaming basta motabang kunohay sa mga katawhan. Gani dihay usa ka kandidato nga nag-livestreaming samtang nagpa-video nga naggamit og jackhammer. Sa dihang mi-collapse og kalit ang yuta nga iyang gitumban naapil pod kini pagkuha sa video.

Adunay uban ipaagi sa pagkanta, pagluto o kaha, tutorials.

Ang uban sab, magyawyaw lang sanglit makamao man sila mopakatawa samtang magkiat lang ang waet og yawyaw. Luoy kadtong mga kandidato nga walay kabangkaagan sa pag-gamit og smart phone.

Tungod sa kampanya sa Facebook, migawas ang gitawag og trolls. Ang usa ka tawo nga dili magpaila sa kaugalingon o mag-alyas unya kusog ug way kahadlok nga moatake sa kaatbang o molaban sa iyang kandidato matawag og troll.

Gitago ang pagkatawo, busa way kukahadlok nga moataki. Kini hinungdan nga kasagaran sa mga kandidato, mogamit og trolls aron makaataki sila sa ilang kontra.