NAKASUWAY ka ba og matamata sa tungang gabii o kaadlawon unya maglisod na pagbalik og katulog?

Matod sa mga bantugan ug edarang mananamabal sa Tsina, ang atong kinatulgan makasulti sa atong pisikal ug emusyonal nga estado sa panglawas.

Duna koy kauban sa una nga kusog kaayo mo hagok unya magsegi og tabi sa iyang katulog samtang nagdamgo, sa iningkles pa ‘sleep talk’, maong kausa nasagpaan sa asawa.

Ang oras sa pagkatulog ug pag mata-mata sa tungang gabii dunay daghang pasabot nga di angay ipalabay.

Matod sa artikulo sa Futusion niadtong Oktubre 7, 2017, kung maglisod og katulog alas 9 ngadto sa alas 10 sa gabii, taas ang posibilidad nga stress ang hinungdan. Kung kini mahitabo, angay bansaybansayon ang pag-meditate aron mapa-kalma ang kaugalingon.

Unya kung maka-mata og kalit sa alas 11 hangtod na ala 1 sa kadlawon, ang pasabot ini dunay emotional disappointments. Posibling dunay mga kaligutgot, kasuko, kahi-ubos, o ka-away nga nakaparigor sa konsensiya.

Ang maayong buhaton, magpa-ubos ug magkat-on sa pagpangayo og pasaylo sa nalapasan. Angay sab dawaton ang kaugalingon sa imong pagkaikaw.

Unya kung mo mata sab tunga-tunga sa kaadlawon, mga ala una hangtod na ma alas 3 sa sayong buntag, kasagaran ini dunay gikumkom ug gitago nga kalagot ug kasuko sa sulod. Kung kini mahitabo, tambag sa mga karaang mananambal ang pag-inum og bugnaw nga tubig, ginhawa og lawom dayon meditate.

Ang makamata sab og alas 3 ngadto na sa alas 5 sa kadlawom posibing naglambigit sa baga unya nagpasabot sab kini nga dunay bug-at nga gihuna-huna nga nakaingon sa gibating kaguol. Parehas ang ilang tambag, ginhawa og lawom apilan og tim-os nga pagpangadyi aron makatuog pagbalik.

Kadtong makamata og alas 5 ngadto na sa alas 7 sa buntag dunay emotional blocks maong angay i-ehersisyo ang kaunuran unya ipagawas ang nagpundong hugaw sa kasilyas aron maulian sa kakulian.

Kat-uni ang pagpaminaw ug pagsabot sa mga signos sa lawas.