Nagpid-ok-pid-ok ang lampara sa kilumkilom

ang manginginhas nakigkulukabildo sa nagdukang

balirong, ang taksi drayber nagpasensilyog balak

sa Bathalad Café o Turtle’s Nest sa taluktok

sa Empire Estate Building pipila ka milyas taliwala

sa bahiya sa Tampa.

Si Nang Utak nangurok sa mga manok

didto sa Timbakol ug Kambunyag

sawumsom nang nanuktok ka ning amorsekong

kasingkasing.

Nganong naglangay-langay ka

nganong naglangay-langay ka?