NAHIUBOS ug mi-walk-out si Vicky (tinuod ngalan gitago) dihang gianunsiyo sa ilang manager ang bag-ong napiling supervisor sa ilang departamento, diin siya 20 ka tuig nang nanarbaho, kay naglaom man siya nga maoy mapilian.

Di siya kadawat nga ang iyang bag-o ug batan-ong kauban maoy nakakuha sa posisyon nga dugay na niyang gi-aying-ayingan.

Kitang mga mamumuo nga nanarbaho, pribado man o publiko, dunay mga pangandoy nga magmalampuson ug madaugon sa atong piniling career maong sa akong Human Relations nga klase, akong gi apil pagbat-bat ang mga lain-laing techniques para makab-ot ang gitinguhang kalampusan di lang sa personal hasta sab sa natad sa pagpanrabaho.

Una, be yourself. Pagpakamatinud-anon sa kaugalingon. Ayaw pagpaka-aron ingon para lang maganahan nimo imong amo o kauban sa trabaho. Barugi ang imong mga hiyas nga sa imong pagtuo insakto ug maka-ayo unya ayaw padala sa pressure sa mga tawo nga nagtuyok nimo.

Be cool lang. Ayaw padala sa mga tsismis o estoryang di mao nga imong madungog labi na og di kini tinuod. Unya likayi ang pagkadaling masuko kay kung imong paliton ang mga estoryang di mao mura ra sab ka og naghatag og gahom nila pagdaot nimo.

Be a team-player. Ayaw pagmakuli pagtabang sa uban para makab-ot ang tinguha sa grupo ug kompaniya. Unya ipakita imong talento, abilidad ug kakayahan nga ikaw pweding mahimong leader ug usa ka maayong ehemplo pagka mamumo-o.

Kat-uni ug bansay-bansaya ang komunikasyon pina-agi sa pagkukabildo o pagsuwat. Kini nga hiyas maoy gamit kaayo ug ginapangita sa mga kompaniya.

Likayi ang pagsegi og reklamo. Way molungtad nga higala o amo kon ang impliyado reklamador o burokinto. Kon naa man ugali i-presenar nga problema, pag-andam na lang sab daan og suhistiyon kon unsaon pagsulbad ang maong isyu.

Pakita kanunay sa kadaghan nga nagtrabaho ka unya ayaw ilimod imong kahanas ug kahibalo.

Ayaw sab pangangkon o pangilog sa trabaho sa uban labi na og wa kay natampo nga tabang.