Sa Misa de Gallo

Daghang mga tawo,

Mga tawong ganadong

Manimbag sayo

Bisag duka pa kaayo,

Bisag tugnaw pa kaayo.

Okey lang kaayo basta

Sa lingkuranan makapuwesto

Aron makatarong pagpaminaw

Sa ebanghelyo.

Misa de gallo nindot kaayo!

Sa simbahan magbuylo pag-adto

Silang Lola, Lolo, mga anak ug apo.

Sulod ug gawas sa simbahan

Mag-ambahan ang mga tawo.

Magtapok ang mga amigag amigo.

Magsagol pobre ug datong tawo.

Magsuhag ang kahumot ug kabaho.

Dinasig sa hugot nga pagtuo

Hatagan sa ilang gipangamuyo

Kon makatuman pagsimba

Sa tanang Misa de Gallo.

Human sa misa de gallo alegre kaayo!

Magkapuliki mga tinderag tindero

Kay ilang suman, bibingka ug puto

Gidumog sa daghang mga tawo.

Kasinatian sa Misa de Gallo ug Pasko

Ibutang unta nato sa atong kasingkasing.

Buhaton nato sa tanang mga adlaw

Kay kitang tanan usa ra sa mata sa Ginuo!