Pasko karong panahona

Panahon nga maglipay ang tanan

Bisan taliwala sa bangis nga pandemya

Kay sumad sa pagkatawo

Sa Batang Balaan.

Magsadya ta karon luyo

Sa Covid-19 nga gikahadlokan

Uban sa atong pamilyag ginikanan

Kay ang Mesiya mikunsad na

Gikan sa kalangitan.

Ayaw tagoi ang Pasko

Sa suok sa imong kasingkasing.

Uban sa imong katawag katagbaw

Pagawsa ang Pasko sa imong dughan

Kay sa langit sa mga grasya

Ikaw gigasahan.

Ihatag ang gugma mo karon

Sa kabos mong mga silingan.

Binagi sila og kalipay sa panahon

Aron imong grasya ilang ambitan.

Ug sa dughan mo imong bation

Ang gugmahanong kahamilsing,

Ang matuod nga diwa sa panahon

Diha sa Pasko sa imong kasingkasing!