KARONG eleksyon, ang kaning mga troll farm mamahimo na kaayong aktibo sa pagpatakap og mga fake news nga mopahumot ug mopanindot sa imahe sa kandidato nga nag hire nila. Sugod pa lang gani karon, duna nay mga “sponsored” social media post kalabot sa nagkalainlaing mga kandidato. Klaro kaayong produkto sa troll farm nga giubanan usab sa mga public relations specialist.

Magmabinantayon kanunay kitang magsige og basa og mga “balita” sa social media. Kinahanglan nga di dayon motuo ug mo-share sa bisan unsay nahimutang sa imong newsfeed hangtod nga imong masusi kon tinuod ba kini o di. Usa sa sayon nga paagi niini mao ang pag search pinaagi sa Google. Kon naa kini sa lehitimong mga news outlet, kini tinuod. Way fake news nga gibutang sa legitimate nga news outlets sama aning Super B ug SunStar Cebu. Sa wa pa nila gibutang sa ilang mantalaan ug websites, ila ning gisusi og maayo kon tinuod ba kini o di. Gi-train nila ang ilang journalists alang niini.

Ang tanang legitimate nga news organizations, apil na ang GMA 7, mga radio station nga sa dugay nang panahon nagsibya, ang katuohan gihapon kon kini nagagikan sa ilang newsroom.

Kon kanang balita nga imong nakita wa nimo mabasa gikan nila, dako ang kalagmitan nga kana fake news. Kon di man gani balita, usa lang ka artikulo, pag search gihapon ug tan-awa ug ayaga og maayo kon tinuod ba o di ang nahasuwat.

Sama anang infrastructure projects nga giingon nga iyaha sa usa ka opisyal, apan sa pagkatinuod diay, sa nangagi pang administrasyon ug igo lang gipadayon o nasugdan og trabaho sa contractor nga gikuha sa usa ka buhatan sa kagamhanan, sama sa Department of Public Works and Highways (DPWH). Naa man gyud ni public record ang tanang mga proyekto, labina kon national government project. Makita ni sa Official Gazette of the Republic of the Philippines nga website.

Daghan sab og mga impormasyon nga makuha gihapon sa pag search sa internet sa mga impormasyon. Kon kining tanan masusi og maayo, diha nimo makita kon unsay bakak ug tinuod. Di lang diay mugna mugna o sinuwat sa usa ka tawo.

Basta lagi eleksyon, magbantay kitang tanan sa mga fake news ug information nga manggawas sa social media platforms kay lisod nang mabiktima. Mas maayo nang nasayod kita sa tinuod aron magiyahan tag tarong sa pagpili og opisyal nga atong palingkuron sa mga posisyon nga mahinungdanon kaayo sa pagtimon aron molambo ang atong nasod.