YARI na naman ang tion agud maghimo sang Christmas list kag hatagan ang mga pinalangga sa kabuhi kag abyan sang regalo nga magadul-ong sa ila sang kalipay. Agud nga mapabilin nga buhi ang tradisyon sang pagbayluhanay sang regalo kag mas hatagan ini sang kahulugan subong nga tuig, sakdagon ang mga ginakabig “homegrown brands” paagi sa pagbakal sang mga ini agud nga makabulig sa pagduso sang isa ka maayo nga kawsa.

Sa iya ika-lima ka tuig, tuyo sang Globe Business’ Gift Local campaign nga mahatagan importansya ang mga micro, small kad medium local social enterprise (MSMEs) nga nagasakdag sa palangabuhian sang mga mangunguma, lokal nga mga designer kag indigenous communities, subong man ang mga nagapatuman sang sustainable practices sa likod sang kada prudukto nga ila ginahimo. Tinutuyo sang ini nga hilikuton nga buligan ang mga ginakabig “purpose-led business” nga magtubo ilabi na subong nga panahon sa diin ang mga Pilipino ang apektado sang pagkadula sang trabaho tungod sa pandemya.

“Tuyo sang kampanya subong nga tuig nga mapatuhaw ang kaayo sa likod sang kada pagbakal paagi sa paghatag sang oportunidad sa mga Pilipino nga makapili sang holiday gifts nga doble ang mahatag nga kalipay sa mga magabaton sini kag sa mga negosyo kag kumunidad nga makabenepisyo sa ila,” siling ni KD Dizon, pamuno sang Globe Business MSME Group.

Gikan sa artisanal chocolates padulong sa virgin coconut oils, skincare essentials pakadto sa mga habol kag tualya nga mauti ginhimo gamit ang kamot, yari ang pila sa mga local brand nga nagatanyag sang mga regalo nga makapalipay indi lang sa aton mga pinalangga sa kabuhi, kundi pati man sa sa mga kumudidad nga ginasakdag sang ini nga mga magagmay nga negosyo.

Malagos Chocolate

Isa sa mga most-awarded Filipino tree-to-bar chocolate brand, ang Malagos Chocolate ang may malapad nga koleksyon sang premium chocolate himo gikan sa sustainably-farmed cocoa. Paagi sa Malagos Cacao Development Center, ila nabuligan ang mga mangunguma sang cacao paagi sa pagpalapit sa ila sa mga oportunidad agud nga sila ang magtubo kaangay sa paglakip sa ila sa mga production kag marketing agreement, pagtudlo sa mga mangunguma sa pagpadalagan sang farm kag nursery, kag pagbaligya sang liso sang cacao.

.

HTP Basics

Ginlunsar sang 2020 bilang bunga sang nagatin-ad nga local fashion brand nga HTP Clothing, ang HTP Basics nagatanyag sang malapad nga pililian sang classic fashion essentials para sa mga panapton sang tanan. Apisar nga ini ang may pareho nga huyog kag pagpalangga sa fashion, ini ang may lain nga tinutuyo -- ang pagbulig sa mga distributor kag reseller nga makasugod sang ila kaugalingon nga negosyo paagi sa pagbaligya sang kalidad kag barato nga basic pieces nga maluyagan sang tanan.

Looca Skincare

Ginapabugal sang Looca Skincare ang malapad nga pililian sang mga produkto nga himo sa gentle, alcohol kag paraben-free nga mga ingredient para sa matinlo kag masadya nga skincare routine. Humalin sa label asta sa packaging, ang tanan nga nahanungod sa ini nga brand ang himo lokal, nagakasayuran nga ang kada pagbakal sini ang nagabulig sustiner sang grupo sang mga Pilipino nga negosyante nga yara sa likod sang kada produkto. Ang kumbuyahan ang bukas man sa mga reseller, paagi sa pagbulig sa ila nga makasugod sang ila kaugalingon nga negosyo kaupod ang Looca bilang sister brand nga ginakabig bilang mabakod nga kumunidad sang mga kustomer sang HTP Basics.

Greenlife Coconut Products Philippines Inc.

Gintukod sang COCOFED scholar nga si Francisco Rubio kag iya asawa nga si Emelita, nagsugod ang Greenlife bilang manufacturing enterprise sang tuig 2009. Matapos ang paghimo sang madamo nga innovation gamit ang lubi kag pagpadako sang product line sini, nangin adbokasiya na sini ang paghimo sang trabaho kag pagsakdag sa mga mangunguma sang lubi sa pungsod. Ginasalida sang Greenlife ang madamo nga klase sang coconut products sa pagluto kag baking.

Locano

Ang Locano ang nagatanyag sang mga matahom nga koleksyon sang mga handmade blanket, towel kag table runner nga nagapakita sang craftsmanship ukon pagkaabilidaran sang mga Filipino artisan. Humalin sang ini ang gintukod sang 2015, padayon nga nagtrabaho ang Locano kaupod ang mga sagaran nga manuglala ukon weavers gikan sa Vigan kag Santa, Iloos Sur kag Bangar sa La Union.

Roots Collective Ph

Ang sadto anay co-working space kag boutique cafe sa Katipunan sadtong 2016 ang karun ang pioneering community kag marketplace na sang mga social entrepreneurs nga nagaserbi nga taytay sa tunga sang mga social enterprise kag creative startups kaupod ang mga kustomer kag advocates. Paagi sa iya mga enterprise development program, ini ang nagapatigayon sang social enterprise funding, rural community training subong man collaborations sa tunga sang mga negosyo. Ang ila shop, manggad sang madamo nga local, social kag sustainable products nga nagakaangay sa gift-giving subong nga festive season.

Lakip sa mga participating brands gikan sa Roots Collective Ph amo ang BalaiKamay, Hineleban Farms, The Bamboo Company, Chocoloco, Creative Definitions, Gouache, HABI Lifestyle, Happy Helpers, Hiraya Chocolates, Jacinto & Lirio, Magwai, Obrano, The Peanut Butter Junkie, Plantsville Health, Reef Picks, The Spark Project/Spark Books, Theo & Philo Chocolates kag Wholly Grain.

Sarang nga mabisita sang mga manugbakal ang Globe Business Gift Local Page https://glbe.co/giftlocal para malantaw ang mga produkto kag kumunidad nga ginasakdag sang tagsa ka partner merchants.

Isa ka live selling event ang natalana sa November 28 alas 7 sang gab-e paagi sa Globe Business Facebook page para hatagan ang Gift Local partner merchants sang platform agud ma-promote ang ila kumpaniya kag prodkto subong nga holidays season.

Mas masadya nga season para sa local MSMEs kaupod ang Globe Business

Magluwas sa paghaylo sa publiko nga sakdagon ang mga produkto sang mga local MSMEs para sa paghatag sang regalo subong nga holidays, padayon nga ginasupurtahan snag

Globe Business ang mga lokal nga entrepreneur ukon magagmay nga negosyante paagi sa mga regular sini nga aktibidad paagi sa Globe Business Academy.

Ang pagpasakop sa Globe Business Academy sang isa ka beses ang magahatag sa ila sang doble nga benepisyo lakip na ang pag-access sa business insights subong man networking opportunities para sa ila negosyo. Ila makita ang importansya sang “relevant” kag “practical information” nga makapasanyog sang ila mga negosyo.

Sila ang mahimo man makaangkon sang kahigayunan nga mapalapad pa gid ang ila network paagi sa pagkilala kag pakig-istorya sa mga kapareho nila nga MSMEs sa nagkalainlain nga events nga pagapangunahan sang Globe Business. Para maka-sign up sang libre, bisitaha ang https://mybusinessacademy.ph/sign-up/ .

Dugang pa diri, nagatanyag ang Globe Business sa mga local entreprener sang mas madamo pa gid nga oportunidad nga mapadako ang ila negosyo. Ang mga MSME owner nga luyag magsaylo sa Globe Business kag ipabilin ang ila naluyagan nga numero, ang sarang makasugod sang ila business upgrade paagi sa pagkuha sang libre nga Samsung phones para sa bulk orders. Ang mga tag-iya sang mga negosyo ang sarang man nga maka-sign up para sa Globe Business UNLI Fiber Biz Plan 2499 para ma-enjoy ang equal download kag upload speeds, unlimited nga landline calls sa landline kag mobile networks para sa dugang nga P59 lang, kag doble nga customer engagement sa isa lang ka click gamit ang M360 solutions.

“Bilang ila ginasaligan nga digital solutions provider, ang Globe Business ang nagapabilin nga committed sa paghatag sang local MSMEs sang relevant kag practical digital tools, subong man access sa mga training, networking, loyalty programs kag services nga makapaayo sang ila negosyo kag sang mga tawo nga makabenepisyo sa ila kadalag-an,” dugang ni Dizon.

Suportado sang Globe and United Nations Sustainable Development Goals (UNSDG), ilabi na ang UN SDG No. 8 nga nagapanawagan sang Decent Work and Economic Growth; kag No. 9 nga nakasentro sa papel sang infrastructure kag innovation bilang importante nga drayber sang economic growth kag development. Ang Globe ang tampad sa pagtib-ong sang 10 United Nations Global Compact principles kag 10 UN SDGs.