LUYO sa hadla sa bag-ong Omicron variant sa Covid-19, nagsugod ang DepEd sa "testing" sa "face-to-face classes" sa mga bata. Gibalita nga tungod sa daghang nagsugyot nga sugdan na ang pisikal nga klase ilabi na sa lugar nga minus kaayo ang gidaghanon sa nag-positibo.

Kagahapon gisugdan ang pisikal nga klase sa 28 ka eskuwelahan sa Metro Manila. Daghan sab nga lugar sa Pilipinas ang nagplano nga magpisikal nga klase apil na dinhi sa Davao.

Ang eskuwelahan sa among anak nga babaye nagpahigayon og "online survey" sa mga ginikanan sa ilang mga estudyante kung mosugot ba kami nga mag-face-to-face classes. Siyempre ang among tubag kay "Oo" tungod kapin duha ka tuig nga wala makakita og eskuwelahan ug sa iyang mga klasmeyt ang among anak.

Sa pagkatinuod, dili lalim ang pag-standby sa mga anak sa balay. Bisan tuod maingon nato nga nakaminus kita sa gasto sa pamasahe, pabalon, uniporme sa bata ug uban pa, dako ang dautang epekto ang pagpundo kanunay sa balay. Mora sila'g mga priso nga upat ka bungbong lang sa selda ang ilang makita. Niadtong niaging unang tuig nagsulay kami og "modular classes" apan mora'g sa sugod ra sila interesado motuon.

Maglisod sila pagsunod sa ilang klase kay wala nila makita ang ilang titser nga mopasabot sa subject. Sila ra sab ang magbuot kung kanus-a sila mosulat mao nga kasagaran magtipun-og ang ilang buhaton ug magdali-dali kung panahon na nga ibalik ang ilang module. Hasol tungod kay nilahi sab ang kinaiya sa mga bata kay medyo saputon ug dili motingog busa daghang mga bata nga adunay "mental health issue" nga dili dapat baliwalaon natong mga ginikanan.

Sa niaging tuig, amo nang gipa-enroll sila sa "on-line classes" nga bisan tuod dili gihapon pisikal, nakita nila ang ilang titser ug ang ilang mga klasmeyt. Anaa sab silay sistema sa pagsugod, pag-recess ug pag-undang mao nga kinahanglan silang momata og sayo ug maminaw sa titser.

Aduna say "recitation" diin ang titser mangutana nga tubagon sa estudyante. Ang medyo babag lang kay ang kahinay sa internet nato tungod kay adunay panahon nga hinay ang signal gawas nga mahal ang pag-mentinar sa koneksiyon.

Aduna say epekto niini sa mata sa bata nga kanunay nagatutok sa monitor sa computer. Ang among anak kinahanglan magsul-ob na'g antipara. Mao sab ni ang sagad nakong madunggan gikan sa mga ginikanan busa mas gusto gayud nila ang pisikal nga klase. Mas maayo sab ang pisikal kay dili tanan butang matun-an sa akademik lang kon dili ang pakigsandurot sa bata sa iyang klasmeyt ug pag-aninaw nila sa palibot.

Para kanako ang "high school life" ang pinaka-memorable nga kinabuhi sa bata. Kung ang elementarya mao ang panahon sa pagsabot sa batakan o "basic life skills" sa kinabuhi, ang high school kay ang pagpraktika sa natun-an sa elementarya apil na niini ang paghimo'g desisyon sa ilang kaugalingon. Busa hatagan nato'g panahon nga ma-enjoy sa atong kabataan ang maong panahon nga dili na mobalik sa ilang kinabuhi. Busa bisan puwede na ang pisikal nga klase, sunod gihapon sa health protocols.