Kay Pasko karon idalit ko kaninyo

Ang akong mga awit, sayaw ug talidhay.

Dasiga ako sa inyong mga pakpak ug hugyaw

Sa mga pagbating langitnon.

Sa duyan sa kalimot itabyog

Ang subong kagahapon,

Purila ang mga tumos sa kasilag

Ug iluyong ang mga binhi sa pasaylo

Kay ang akong mga adlaw

Maoy tabunok nga tanaman ni Bathala

Diin namuklad ug nangalimyon

Ang mga bulak sa gugma ug kaluoy.

Hugopan ta pagsimba ang Balaang Bata

Uban ang wagas nga panaad sa pagtul-id

Sa daan ug baliko natong mga batasan.

Aron kita makalingkawas sa mangilngig

Nga unos sa katalagman mag-ampo kita

Sa kalinaw sa tibuok kalibutan!