APAS sumpay sa akong lindog sa mi-aging Sabado mahitungod sa pag-ila sa mga na heart broken, karong adlawa akong tukion kung unsaon pagtabang ang kaugalingon para maka move-on.

Sayod kita nga ang ‘heartbreak’ kon kasakit sa dughan maka-ingon sa tumang kaguol, stress ug kahingawa. Ang uban nga di kahibalo modala ini unya di maabagan, maglisod na og balik sa normal nga naandan unya ang uban nga maglisog og bangon maliso-an sa pangisip o maghikog.

Kining ma heartbroken di lang tungod sa panagbuwag sa mga naghigugmaay kundi apil ini ang mga namatyan, nawad-an o nag-ilis og trabaho, o panag-away sa mga suod nga managhigala. Bation ini nga murag nagpas-an sa tibuok kalibutan.

Niay mga suhistiyon gikan sa Healthline nga makatabang og suporta ug protekta sa kaugalingon aron mabalik sa naandan. Importante kaayo nga ang mismong tagtungod maningkamot nga matabangan ang kaugalingon.

Unang rekomendasyon ni Si Jenna Palumbo, usa ka inilang therapist, nitambag sa paghatag sa kaugalingon og panahon nga magsubo sa nahitabo. Ayaw ka konsensya, ikauwaw o iluom ang sakit nga kaagi, pagbati, kaguol, kasuko og kamingaw. Normal ra kini nga mga pagbati nga atong masinati kung naa ta sa abnormal nga sitwasyon.

Ang sunod, atimana ug mahala ang kaugalingon kay usahay atong mataligam-an nga mas gipalabi nato ang uban pag-atiman ug hatag og panahon ug balor.

Pagkat-on og meditation, yoga, lawom nga pagginhawa (deep breathing) ug ehersisyo.

Paningkamot og kaon aron di mapasmo bisag way gana unya inum og daghang tubig aron di ma ughan ang lawas.

Gawas sa balay, ayaw pagsige og luklok sa ngiub nga kwarto. Lakawlakaw ug painit sa adlaw bisag diha lang sa imong tugkaran o kasilinganan aron makahanggap og preskong hangin.

Pangita kahigayunan nga ma-busy aron di ka magsige og hinumdom sa pait nga kagahapon sama sa pagbalik og eskwela, apil og mga kapunongan sa imong hilig, suroy og bag-ong lugar, pamasahe, spa, parlor o shopping aron malingaw.