SILA ang mga iconic star sa Hollywood nga natawo sa Ukraine o dunay mga dugong Ukrainian. Basaha ang ilang estorya ug unsa sila ka apektado sa nagkagrabeng krisis karon tali sa Ukraine ug Russia.