MARCELO T. DANO, JR.

Abuno, Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu


Gihalad ko na ang tanang pulong

Sa imong dunggan ug gihablon ko na

Ang tanang sonata sa imong dughan

Kay buot kong sugdan ang duha nato

Ka sugilanon sa usa ka kum-os nga papel

Diin ikaw ug ako usa ka panganod

Nga buot dakpon ang usag-usa

Ngadto sa kawanangan sa uniberso

Ug dayon kitang duha mangandoy

Hangtod sa tukmang takna kanus-a

Ang atong pagpanamin dunay laing

Repleksyon sa usa ka batang pinangga.

Apan mas handurawon pa natong duha

Kon giunsa pagbuak sa iyang lanog

Nga paghilak ang kaadlawon samtang

Gipangita nato ang usag-usa ilawom

Sa nagbigang habol diin ikaw ug ako

Ug ang nag-abot tang kainit andam

Nang mobuto.