Gawas nga mga iconic star, silang tanan puros namatay panahon sa Semana Santa kon diin gihandom sa Kristiyanismo ang pagkamatay sa atong manluluwas nga si Hesukristo pinaagi sa pagpalansang sa krus. Sulagma lang tingali apan ang ilang legasiya puros nakahatag og inspirasyon ug kalampusan hangtod karon sa industriya nga nagsalamin sa maayo nilang binuhatan sa buhi pa.