Kini nga lindog maoy akong napili-ang hisgutan karong adlawa kay ako mismo naunay og kaigo ining mga hiwing binuhatan kada human og kaon.

Nakamatikod ka ba nga bation ka og tumang kakapoy o murag dunay kuwang bisag giunsa pa nimo pagbalansi imong pagkaon?

Sa akong makuting pakisusi, dili diay tungod sa akong gipangkaon kundi sa akong mga hiwing naandang binuhatan.

Matod ni nutritionist Manisha Chopra, kining mosunod maoy angay likayan kada human og kaon:

Una ang mga prutas. Ang mga prutas puno sa sustansiya ug maayo para sa lawas apan kon imo kining kan-on uban sa imong pamahaw, paniudto ug panimahapon, masagol kini sa ubang kinaon maong ma limitado na hinuon ang pag-absorb o ma minus-minusan pa ang mga nutrients nga mosulod sa lawas.

Sunod ang pagpanigarilyo. Sayod kita nga kining bisyuha delikado sa atong baga ug way mahatag bisag gamay nga kaayuhan. Kon himuon kini human og kaon, ka 10 kini pil-a sa kagrabi kay kining sigarilyo dunay carcinogens nga makasamot sa kalisod pagpaguwa sa hugaw sa lawas unya kuyaw nga mopaingon sa ulcerative colitis.

Ang pagkatulog o tagpilaw sa makadiyot. Dilikado kining makapasaka sa digestive juices nga naa sa tiyan nga maoy makaingon sa heartburn.

Pag-ehersisyo. Ang mahitabo maputol na hinuon ang paggaling sa imong pagkaon sa tiyan unya kuyaw sab nga magsuka, mabutdan o mawad-an og balansi.

Likayi sab ang pag-inum og kapi o tsa. Kini sila dunay sulod nga phenolic compounds nga makapa-limit sa absorption sa iron sa atong lawas. Hatagi hinuon og 1 ka oras una moinom ini.

Ayaw paluagi imong sentoron o bakos human og kaon kay signos kini nga nagsinubra ka na sa pagkaon gawas nga magproblema sab ka sa digestive ug gastric process.

Katapusan ang pag-inum og tubig kay mao kini makaingon sa bloating kun pagburot sa tiyan unya makapamenus pa gayod kini sa secretion sa enzymes ug juices.

Angay hinuon moinum og tubig usa ka oras o 30 minutos una mokaon o usa ka oras human sa pagkaon.