Matag karon ug unya makasinati ta og kaguol labi na og mamatyan og minahal, nasakit unya way klarong kaayuhan, magkabangi nga mo resutla sa pagbuwag, o ba kaha nabikta sa katalagman.

Kini nga mga sitwasyon makapaluya, maka-stress ug makapa-depress. Bation nimo nga murag di na mopahawa o way kapaingnan o kasulbaran imong isyu.

Ang depresyon komon nga konsdisyon nga naka apekto sa 250 ka milyon ka tawo sa tibuok kalibutan, bisag unsa pa ang lahi o kagikan. Ang ka dilikado ini kung molungtad og binuwan unya wa gihapoy alibyo o kausaban unya na apektuhan na ang pagpanrabaho, pagtuon lakip relasyon sa kabanay o higala.

Kung ang naapektuhan way makuhang suporta ug pagsabot gikan sa kabanay o mga higala unya di dayon maabagan, may puruhan kini nga malisoan sa pangisip o magpakamatay.

Kining mosunod maoy simtomas o signos nga posibling mopaingon sa depresyon labi na kung molungtad og dugay (buwan o tuig).

Kanunay bation og kaguol, mawad-an og pag-asa, sige og ka konsinya o kahingawa kung unsay ikasulti sa uban, pagkawala sa kaugalingon, kanunay nga mag-inusara, way gana mag-apil-apil sa naandang kalihukan, saputon, daling masuko, iritabli kaayo, kanunay bation og kakapoy, way focus o konsentrasyon sa paghunahuna, panulti o paghimo og disisyon. Ang ubang nagrabihan maghuna-huna o maghisgot na og suicide.

Gawas ini wa na kini gana mokaon, daling mo -ubos o mo saka ang timbang, segi og labad ang ulo ug lapoy ang kalawasan.

Kung kini madiparahan, angay bisitahan dayon ang doctor aron sayong maagapan.

Kasagarang tambag sa mental health professionals mao ang ‘psychotherapy o talk therapy’, pagresita og mga psychiatric o anti-depressants, ug brain stimulation therapy, regular nga pag-ehersisyo pawala sa stress, pagpangita og social support (mga higala, grupo) nga parehas og hilig aron maka-apil sa kalihukan sa sa komunidad, insaktong katulog ug pahuway, pagkaon og masustansiyang pagkaon (utanon ug prutas), og pag-palayo sa mga ilimnong makahubog ug drugas.