HELLO, ka-Super B!!!! Kumusta? Unta, simple lang ang mga hagit nga atubangon natong adlawa aron dili ta mawerla ha ha!!!

Tungod human na ang eleksiyon, happy ba mo sa resulta mga igsuon?

Sa pagkatinuod, wa gayud ko niboto kay Ferndinand "Bongbong" or "BBM" Marcos Jr. Kon ngano, dili na lang nako isaysay basta aduna kiniy kalabutan sa atong history ug mga kasinatian sa mga tawo kaniadto nga dili pasok sa konsensiya nako, APAN, sa way pagduha-duha, si Mam Inday Sara Duturte lang gayud ang anaa sa akong dughan isip bise presidente sa nasud. Alangan, taga Davao Region gud ta... unya ihatag nato sa taga-gawas atong suporta nga aduna may katakus ang atong mayora? Pag-sure mo oi!!!

Bitaw, dili na nako "TAS-on" akong iingon kay lagi human na ang eleksiyon busa akong "MUB-on" akong mensahe aron kita tanan maka-"MOVE-ON" o "makapadayon" na ngadto sa mga atubangon nato sa unahan ning kinabuhia, mga higala.

Bitaw, bisan napildi atong mga idolo sa politika; dili kita mangaway, mag-rally, manghadlok o manghulga. Atong pagatun-an ang pagdawat sa kamatuoran bisan sukwahi kini sa atong gusto tungod reyalidad kini sa kinabuhi.

Daghang rason nganong napildi ang atong mga manok sa piniliay apan dili na kita magbinasulay. It is finished -- human na gayud. Mas nindot nga itutok nato atong atensiyon sa mga nag-unang panginahanglanon nato sa kaugalingon ug pamilya aron magmalambuon kita. Ayaw na'g sige'g basula ang kakulangon sa purok lider sa paglista o sa pundo nga giugom sa pipila kay lagi, "pildido" na busa tama na. Ang uban man gud mangita laing mga tawo o rason nga basulon nga bisan ningpalpak man gani iyang kaugalingon. Usahay ang ulan, trapik, regla, sapot, kuwarta o itom nga iring nga milabay sa ilang atubangan ang mabasulan nga sa pagkatinuod... ang Diyos ang nagtugot niining tanan.

Lahi na ang porma ug umaabot nga mga lider sa atong gobyerno inay maglalis; magtinabangay na lamang kita aron mapanindot ang sitwasiyon sa atong panggobyerno.

Ang libro sa mga Taga Roma, kapitolo trese nagkanayon, 1: Kinahanglan nga ang matag usa magpasakop sa mga nagdumala nga mga awtoridad, kay walay awtoridad gawas nianang gitukod sa Diyos. Ang mga awtoridad nga naglungtad gitukod sa Diyos. 2: Gani, ang bisan kinsa nga magrebelde sa awtoridad nagarebelde sa ginsugo sa Diyos, ug ang nagahimo niini magadala sa paghukom sa ilang kaugalingon." Ti, kita nyo, klaro kaayo ning nasuwat sa Bibliya, migo?

Undangon na nato ang pagbinasulay ug paglabay sa mga makainsultong mga pulong aron malikay sa kagubot, igsuon. Daghan pang hago ug hagit atong kinahanglan malampasan busa magtigum na lamang kita'g kusog ug kuwarta pinaagi sa diniyos nga pagpaningkamot pinaagi sa grasya sa Diyos.

Way pulos nang mamasangil kita sa uban ilabi na nga kita diay ang sad-an. Ang uban lang gayud ba dili makadawat sa kapildihan nga bisan si Satanas ila pa gayung pasumanginlan bisan wala man ni usa siyang gibotaran.

Kanang pagbasol sa uban binata kana nga binuhatan. Ang mga nagatubo nga tarung ug manggialamon modawat bisan sa mga maut nga matang kay mao gayud kini ang reyalidad. Hala, mag-move on na kitang tanan aron ang atong utok ug dughan mapahimutang. #ilabyuhurot