Duna ka bay nailhan nga subra ka hambugero, kanunay nga kaugalingon lang ang gihuna-huna, way konsidirasyon sa pagbati sa uban o gustong kanunay daygon?

Atong ila-ilahon kining kinaiya nga Narcissistic Personality Disorder (NPD), di sa pagpanaway kundi para madungagan atong kahibalo, mapatas-an atong pasensiya sa pagsabot nila, ug para sab maabagan pagpangita og insaktong tabang sa kaugalingon.

Unsaon man pag-ila ini niya?

Matod ni Dr. Kilimanguru, ang mga NPD subra ka taas ang pagtan-aw sa iyang kaugalingon. Ug sa estorya pa, di kini papilde sama sa haring gangis ka langas. Kanunay niyang pasubrahan iyang achievements aron moguwa nga mas taas o superior siya itandi sa uban bisag way klarong nakab-ot o naabot. In other words, hambugero.

Excessive admiration. Gusto ini niya nga segihan og dayeg bisag salawayon. Perming KSP (kulang sa pansin). Kon maghisgot og kaanyag, siyay pinakagwapa, ug padatoay, siya say pinaka-kwartahan, ug paseksihay, siya say Coca Cola body apan sa tinuod lang Coca Cola bitaw pero in cans ang porma.

Kusog sab ni siya manggamit sa uban. Kunuhay makigsuod apan di tungod kay gustong makig-amigo kundi tungod kay magamit niya para makab-ot iyang mga tinguha, makaangat sa iyang sitwasiyon o dunay makuha nimo. Selfish kay i-deadma ra ka kon wa siyay benepisyong makuha gikan nimo.

Wa sab ni siyay pakialam o pagbati sa uban. Di ni siya kahibalo mopahimutang sa iyang kaugalingon sa sitwasiyon sa uban. Wa ni siyay paki kon nasakit ka, namatyan o gikapoy ka na sa imong trabaho gawas kon naa siyay makuha nimo.

Feelingira. Kasagaran suyaon o feel niya nga nasuya ang uban sa iya. Sa iyang huna-huna o pagtan-aw, daghang nasina niya. Aroganti. Subra ka taas sa garbo unya paminaw ini niya mas lamang siya sa uban bisag klaro ug tataw kaayo nga naa pay mas labing maayo niya.

Iya pa gayong ipamugos iyang kaugalingon nga ngilngig ug kahibalo siya bisag kulang sa impormasiyon, kahanas, kahibalo o kasinatian.