MAR MANUS, JR.

Basak-Iba, Lapu-Lapu City, Cebu


Milagingling na sa kalikopan

ang hagkot nga kahilom

sa kagabhion,

mihapdos na sab ang samad

sa akong kasingkasing

samtang naghandom ako

sa minahal kong amahan

nga mitaliwan na sa laing kalibutan.

Buot kong piyungon ang akong

mga mata aron malimot ako

sa masakit kong kasinatian.

Apan wala pa gayud mosapigad kanako

si Nanak – ang hara sa katulugon

busa gipakitiw ko na lang ang akong

mga tudlo diha sa mga tekla

sa naghukdong nga laptop

aron hugpungon ang mga pulong

nga nangapyot sa laagan

kong handurawan.