Uban ang nagkalainlaing mga ahensya sa gobiyerno ug civil society organizations sa Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT)-Anti Child Pornography-VAWC-7, ug Children’s Legal Bureau nakighiusa sa pagsaulog sa tibuok kalibutan sa World Day Against Trafficking (WDAT) niadtong Sabado, Hulyo 30, sa SM Seaside Cebu.

Ubos sa tema karong tuiga nga “Use and Abuse of Technology” (Paggamit ug Pag-abuso sa Teknolohiya), giobserbar ang WDAT isip usa ka pamaagi sa pagpataas sa nakahibalo sa isyu sa human trafficking dinhi sa Pilipinas.

Nanguna sa pagpahimulos mao ang pag-abuso sekswal sa kabataan pinaagi sa internet aron mapanguwartahan kini ug ang mapahimuslanong rekrutment og mga trabahante sa sulod o gawas sa nasud.

Giisip ang human trafficking isip usa ka modern day slavery o modernong nawong sa pagpangulipon tungod kay wala giila sa mga kriminal niini ang tawhanong katungod sa mga biktima ug giisip lamang silang butang nga mahimong ipamaligya para sa sex o mapahimuslanong trabaho, o alang sa parte sa ilang lawas (sale of organ).

Gitawag ang kampanya batok human trafficking nga “Blue Hearts Campaign” pagpakita sa kahasubo sa mga biktima tungod sa ilang nahiaguman, ug ang pagkabugnaw sa kasingkasing sa mga kriminal nga mobuhat niini.

Ang tema karong tuiga nagsentro sa paggamit sa teknolohiya sa mga kriminal arong mapasayon ang paghimo sa krimen sama sa paggamit sa mga nagkalainlaing social media applications alang sa pagkontak sa mga biktima, ug pag-agni kanila.

Apan kon magamit ang teknolohiya sa krimen, magmit pud kini aron sa pagsulbad niini pinaagi ra pud sa pagpadali sa mga online reporting ug pag-imbestigar ug pagpreserbar sa ebidensya gamit ang bag-ong mga teknolohiya.

Miabot sa 300 ka advocates ang nitambong sa kasaulogan sa SM Seaside, Cebu City, nga giapilan sa mga staff sa CLB ug mga Child Rights Advocates niini. Gipangulohan ang maong kasaulogan sa Department of Justice, nga chairperson sa IACAT-7.

Duna ba kamoy gidudahan nga human trafficking nga panghitabo? Ayaw pagpanuko sa pag-dial sa 1343 IACAT Hotline o text sa CLB sa 09653804 620. Mahimo nga mo-contact pinaagi sa online legal assistance form sa Children’s Legal Bureau FB page.