Kitang tanan nangandoy nga makakuwarta, makatrabaho, makaimpas sa utang, makapalit og balay, sakyanan, o makatigom aron ibakasyon.

Sa akong kasinatian isip kanhi Human Resource Management Officer, akong giestudyuhan ug gisabot kon unsa ang kasagarang mga gusto sa mga tag-iya o amo sa mga kompaniya, ma pribado o pampublikong buhatan, kay sa gusto nimo o dili, kini man sila maoy mosweldo, mohatag og pahalipay o bonus, mo-promote o motangtang sab kon magpabadlong.

Kasagarang mga amo mangita og mga mamumuo nga matinud-anon, kapiyalan ug di maglu-ib kun loyal sa kompaniya.

Dili ni sila ganahan adtong mga empleyado nga magpunay og chika o stismis kay kining hatod ug dawat og mga di maong estorya maoy makaingon sa kagubot hinuon sa kumpaniya. Mas pilion ini nila ang mga trabahante nga maghuna-huna kon unsaon nga makab-ot ang tinguha sa kompaniya sama sa pagpatubo sa halin, pagpadaghan sa produksiyon, o pa paspas sa trabaho.

Ganahan sab ni sila og mga empleyado nga maminaw ug maghuna-huna busa ayaw pagmakuli sa pagpangutana kon di makasabot kaysa masayop na hinuon ang trabaho.

Ang attendance importante sab ni nila maong kon magsige og ka late o absent, dilikado sab nga matangtang kay madihado man ang pagpadagan sa produksiyon unya maapektuhan sab ang ubang mga departamento.

Gusto sab ini nila nga kon naa sa trabahoan, angay mag focus unya unahon ang kaayuhan sa negosyo o serbisyo ug dili ang personal nga mga intires.

Dako sab og puruhan nga ma promote kon matinahuron, mapahiubsanon, andam ug tagana maminaw, positibo ang panghuna-huna, matinabangon ug di garabon.

Likaye sab ang pag-una-una sa pagpangayo og pabor o increase sa sweldo o pagsaka sa posisyon. Paabuta ang para imuha kay kini sila nagtan-aw man sa imong agi labi na kon naa kay mga maayong binuhatan nga nakapalambo sa kumpaniya.

Di sayon pagpangita og trabaho busa ampingi ang imong gikuptan karon unya kon di ka malipayon, pag-abre na lang og imong kaugalingong negosyo nga ikaw ang amo.