Duna koy nabasa nga libro nga giulohan og ‘13 Things Mentally Strong People Don’t Do” nga ako sang ipaambit dala ang panghinaot nga makakutlo og mga maayong pagtulun-an ug magihayan sa padulngan kay dako kini og natabang nako labi na layo ko sa akong mga minahal.

Kasagaran, kadtong isog mokumbati sa mga pagsuway ug bagyo sa kinabuhi di mag-usik usik sa ilang oras ug panahon sa pagmahay sa mga nangaging kasinatian, kakuwangan o ba kaha kon giunsa sila pagtagad kaniadto sa uban.

Ilang gidadawat ilang mga responsibilidad sa kinabuhi isip bana, asawa o anak unya ila sang gisabot nga ang kinabuhi di kanunay patas ug sayon.

Di sab kini sila mag-usik sa ilang pagbati sa mga butang nga di nila ma control sama sa tumang ka traffic o naglain ang panahon. Hinuon, ari sila mo focus sa mga kalihukan o butang nga ilang ma control labi na ang moguwa sa baba ug naandang kinaiya.

Di sab ni sila manumbaling kaayo kung unsay ikasulti sa uban mahitungod nila bisag bali-balihon pa og libak sa mga marites.

Di sab sila trying hard para magustuhan o madawat sa uban maong wa kini kahadlok mosulti o mopagawas sa ilang gibati ug huna-huna.

Di sab kini sila daling maapektuhan o masakitan kon ang uban di makahatag nila og kalipay.

Di sila magsegi og huna-huna sa mga pait nga kasinatian o panghitabo sa ilang kinabuhi nga nanglabay na unya balikbalik nga pagmahay sa ilang sayop nga mga nangaging desisyon. Ila hinuon kining gidawat unya gihimong leksyon aron makalikay ug di na masayop sa sunod.

Di sab nila kinaiya ang mo surrender o moundang dayon human masayop. Ila ining mantra ‘try and try again until you succeed’ hangtod ma perfect nila ilang tumong o gimbuhaton.

Di sab ni sila manaot o ma selos sa mga kalampusan sa uban, gani makigduyog pa kini sa kalipay ug nakab-ot sa uban. Di kini ma inggit o bation nga gigamit o gibinuangan lang kon malabwan sa uban kay para nila ang kalampusan ug asenso makuha kon maninguha ug manrabaho pag-ayo.