Base sa atong Batakang Balaod, ang Presidente ug Bise Presidente adunay termino nga unom ka tuig lamang, unya dili mahimo nga magpapili og balik sa mao gihapon nga posisyon.

Unsay kasagaran nga mahitabo kon adunay bag-ong presidente? Ilisan ang mga naglingkod sa kabinete ug ibutang ang iyang mga pinili nga mga kalihim.

Sumala sa akong nahibaw-an, adunay sobra sa 6 ka libo ka posisyon ang mahimong pulihan sa presidente sa iyang mga pinili nga mga tawo.

Dili komedya kining maong trabaho sa pagpuli.

* * *

Kining gihimong pagpuli magkutay-kutay na kini.

Pananglit, ang usa ka departamento nga bag-o ang kalihim nga naglingkod, mohimo sab sa iyang katungod sa pagpuli, pag-ilis o pagtangtang sa iyang mga sakop nga wa niya angayi.

Gikan sa taas padung sa ubos ang kabag-ohan sa mga molingkod sa posisyon. Ang kalihim mopuli sa mga USec, ASec ug mga regional directors tungod kay magdala man siya sa iyang team.

Ang mga bag-ong regional directors, maghimo sab sa ilang kaugalingon nga pagpuli sa ilang mga sakop pinaagi sa paglahugay kanila. Adunay malipay, daghan sab ang maguol.

* * *

Kay bag-o na man ang administrasyon, daghan sab nga mga kabag-ohan ang mahitabo.

Ang bag-ong kalihim maghimo na sab sa iyang mga bag-ong programa, bag-ong mga pamaagi ug mga bag-ong pagdumala. Buot ipasabot, kadtong mga programa nga nasugdan na mamahimong padayonon o kalimtan na lang sa bag-ong naglingkod.

Mao kini kasagaran nga mahitabo. Ngano man? Tungod kay gusto sa bag-ong naglingkod nga ilang kaugalingon nga mga programa ang ilang himuon, di sila ganahan mobanos sa mga programa sa ilang gipulihan kay dili man ila ang credit.

Tungod niini, masayang o mausik lang ang ubang mga programa nga nasugdan na

* * *

Tungod kay bag-o ang naglingkod, natural na lang nga dili pa siya kaayo suheto sa mga programa, mga sakop ug mga pamaagi sa maong departamento. Ang mahitabo, moagi pa og pipila ka bulan nga pagtuon ang bag-ong namunoan o kanang gitawag og learning curve.

Kon komplikado ang trabaho, taas ang learning curve. Ug mao sab kini ang panahon nga mogawas ang bag-ong mga programa.

Maayo lang unta kon ang programa matawag lang og short-term ug dili long-term. Ngano man?

Tungod kay human sa 6 ka tuig, pulihan na man usab ang mga naglingkod. Buot ipasabot, dili pa gani manginit ang sampot, papahawaon na sab.

Sa atong nahibaw-an, adunay nindot nga mga programa ug duna say dili nindot. Malipay ang katawhan nga dili padayonon ang dili nindot nga mga programa unya maguol sab ang katawhan kon maundang o dili na padayonon ang nindot nga mga programa.

Dili padayonon tungod kay dili ganahan ang naglingkod nga mobanos sa programa sa gipulihan o kaha, maabtan sa tagal nga 6 ka tuig.

Panahon na tingali nga repasohon ang maong lagda sa batakang balaod nga unom ka tuig nga termino sa presidente unya walay reelection.

Maayo ba nga padayonon kini o ilisan na?