FREDRICK F. GELBOLINGO

121 Prenza, Argao, Cebu


Gipahinayan ni Wyrna ang bolyum sa iyang radyo nga nagtukar sa usa ka awit sa Pasko, ‘Joy to the World’ dihang may nadungog siya nga kabanha sa silingan nga barungbarong nga sama sa ilang pinuy-anang barungbarong sab, ning alas nuybe sa buntag sa adlaw sa Pasko.

“Maayong Pasko, Inday. Mangayo ta kog pinaskuhan, bisan gamay lang god,” matod sa usa ka tiguwang babaye nga nalantawan ni Wyrna sa iyang pagpanambo sa bentana.

Nabatyagan ni Wyrna nga nagpahiyom ang tiguwang babaye ngadto kang Romyna, iyang silingan.

Sa banabana ni Wyrna mga utsintahon na ang edad sa tiguwang babaye.

“A, wa gani koy gikahatag niadtong nanganta kaganina, ikaw pa kaha nga nidiretso lag pangayog pinaskuhan sama sa usa ka makililimos!” matod ni Romyna sa pinabundak nga tingog.

Nagpaminaw lang si Wyrna samtang nagpadayon pagtan-aw.

“Sige, mokanta lang ko, Inday, aron tagaan ko nimo bisan gamay lang,” sa makililimos nga nagsambilay og daang bag nga itom sa iyang abaga.

Misugod kini pagkanta, “Kasadya ning taknaa...”

“Bisag mapagaw ka pa dihag kinanta, Iya, wa gyud koy ikahatag nimo!” padayong pamalibad ni Romyna uban sa minaldita niyang tingog.

“Bisag daan ug ginamit na nimong blawos, karsones o sandal, Day.

Tagai ko bisag unsa,” sa tiguwang nga mibukhad sa iyang palad ngadto kang Romyna. “Malipay na ko ana.”

“Wala, Iya! Wala koy ikahatag nimo!”

Nagpangling-lingo si Romyna.

“Kita bitaw ka nga pobre pod kaayo mi. Awa o!”

Wala mokihol ang tiguwang babaye nga mitutok kang Romyna.

“Sige na. Lakaw na. Basig may mohatag nimo sa unahan!” giabog ni Romyna ang tiguwang.

Naluoy si Wyrna sa tiguwang. Nanaog siya ug gidala ang tiguwang sa ilang barungbarong.

Gipakaon niya kini. Human gihatagan niyag sinina nga wala na niya gamita ug gamay nga kantidad nga salapi.

“Mao da kana akong ikahatag nimo, Iya.

Pasensiya na!” ni Wyrna nga migunit sa kamot sa tiguwang babaye.

“Salamat sa imong kaayo, Inday!

Dawata usab kining akong pahalipay,” matod sa tiguwang babaye nga mitangtang sa gisambilay niyang itom nga bag ug gitunol kini kang Wyrna.

“Ablihi kanang bag kon makalakaw na ko.”

Migawas sa barungbarong ang tiguwang babaye ug milakaw.

Unya kalit kining nawala sa panan-aw ni Wyrna.

Gibuksan niya ang bag ug misiga ang iyang mga mata ug nahingangha sa iyang nakita sa sulod: binandol nga kuwartang papel-de-banko.

(KATAPUSAN)