LAMBERTO G. CEBALLOS

Ilaya, Cawayan, Dalaguete, Cebu


Maglipay kita kay Pasko karon

Bisan padayong nagliyong kanato

Ang kabalaka kay wa pa manglupad

Ngadto sa kawalaan ang mga kagaw

Sa nagkadaiyang

dagway sa Covid-19.

Maglipay kita kay Pasko man karon

Adlaw sa pagkatawo sa Batang Balaan

Nga maoy Manunubos sa kalibutan.

Sa Iyang Kamot itugyan ta atong kapalaran

Nga maoy igasa nato

sa Iyang Kabalaan.

Saulugon ta ang

Pasko taliwa

sa Covid-19

Pandemyang padayong naghulga

kanato.

Mangaliya ta sa Labing Gamhanan sa

Kahitas-an

Nga sa Iyang Balaang

Kaluoy kita Iyang gasahan

Nga mahanaw na ang Covid-19 sa

kalibutan.

Maglipay, maglipay

kita kay

Pasko karon

Isalikway ta ang mga kahadlok ug

kabalaka

Pug-on ta atong

kasingkasing sa timgas pangaliya

Sa Senyor Santo Nino nga milagrusong bata

Nga bugawon Niya

ang Covid-19

ngadto sa sulad

Ning adlaw nga Siya gigasa

sa Iyang Amahan

Aron maluwas ang

katawhan sa tibuok kalibutan.