Ang mga Muslim o sumosunod sa relihiyon nga Islam sa tibuok kalibotan nagsugod sa pag-obserbar sa Ramadan o usa ka buwan nga puasa, Huwebes, Marso 23, 2023.

Si Atty. Abubacar Gunang, Development Management Officer sa National Commission on Muslim Filipinos (NCMF), nipasabot sa SunStar Cebu nga ang petsa sa unang adlaw sa Ramadan gitakda human makita ang bag-ong bulan o subang sa pipila ka mga dapit sa miaging gabii.

Ang Ramadan (sawm) usa sa lima ka hiligi sa pagtuo nga Islam, lakip sa Pagpadayag sa Pagtuo (shahada), Pag-ampo (salat), Paglimos (zakat) ug Pilgrimage (hajj).

Sa Ramadan, ang mga Muslim dili mokaon ug moinom sa ilimnong makahubog lakip sa pakighilawas ug panigarilyo samtang sa pagsalop sa adlaw, makahimo hinuon sa pagkaon.

Apan walay labot ang mga tiguwang na ug dunay kondisyon sa panglawas sa puasa.

Sa kilumkilom, ang mga pamilya magpundok alang sa 'iftar', ang pagpuasa ug daghang mga mosque ang naghatag sa mga nanginahanglan og libre nga komunal nga mga pagkaon.

Ang pagpuasa espirituhanong tulumanon sa paglimpiyo batok sa mga tentasyon sa yutan-ong kahilayan.