Sa makadaghan, nakahimamat ko og managhigala nga nagkahiubsanay o nanag-away tungod lang sa mga pangutana nga di angay o maayong ipangutana.

Bisag para nimo lihitimo, prangka o maayo imong katuyoan, ang makadawat sa imong pangutana nainsulto o nabastos diay tungod kay para niya wa kay respito, imo siyang gilugitlugit o giimbistigar.

Karong adlawa atong tukion ang mga pangutana nga di angay ipangutana gikan sa basahon nga ‘Just Don’t Say It” nga gimantala ni Charlotte Hilton Anderson.

Una ka mopaguwa og pangutana sa imong baba, huna-huna-a una imong mga pulong kon di ba makalain.

Pananglitan , ‘sexy, cute, gwapa o ambungan man unta ka pero nganong hangtod karon single pa man gihapon ka?’

Daghan nato sensitibo ini nga pangutana. Gawas pa sab wa kay labot sa iyang personal nga kinabuhi. Segurado ko nga naa siyay personal nga rason kon nganong wa siya makigrelasyon. Judgemental ra kaayo ka kon imong ipangutana.

‘Nganong wa man kay anak?’ Daghang masakitan ini labi na tong dunay problem sa ilang reproductive system, edaran o medically challenge. Duna biyay uban nga desisyon o choice nila nga di una manganak.

‘Midaot lagi ka o mitambok lagi ka?’ Ang ubang makadungog ini mauwaw kay wa ta kahibalo og naa ba siyay kasamtangang sakit (sama sa cancer) o gibati nga maoy naka-ingon sa pag-menus o saka sa iyang timbang apil ang stress, gana sa kaon, o nakasinati og depression o eating disorders.

‘Nganong wa pa man ka hatagi og singsing o pakasli nga dugay na man mo?’ Hinumdumi di tanang manag-uyab gustong magpahigot o magpakasal bisan man gali tong duna nay anak kay para nila di pa sila andam mosulod sa kaminyuon unya malipayon o kontento ra sila sa ilang relasyon sa pagkakaron.

‘Maayo na lagi imong pagkabutang, pila man diay imong sweldo?’ Wa kay katungod mangutana kon pilay sweldo nga nadawat o hinipusan sa uban kay ila mang kaugalingong paningkamot gawas og sila mismo moboluntaryo og bungat o magpakita sa ilang bahandi.