Sa atong pagpanrabo, di malikayan nga naa kitay maka-uban nga ang kinaiya lisod ikatrabaho.

Sure ko nga ikaw nga nagbasa ini maka relate kay kumon ni nga binuhatan.

Sa akong kasinatian ug personal nga obserbasyon isip Human Resource and Personnel Management Officer kaniadto sa atong pampublikong kahimanan nga gitrabahoan, dia koy ubay-ubay nga ipa-ambit kay basin baya og ikaw mismo nga nagbasa ini lisod sab ika-uban.

Atong panaminan ang atong tagsa-tagsa ka kaugalingon kon ingon ini ba sab ta sa atong tunghaan para ma koreksyunan pa nato atong kaugalingon samtang sayo pa.

Kon ikaw gusto kanunay magpabida o star, ang mahitabo dunay posibilidad nga magpalayo ang imong mga kauban kay langasan naman sa imong personalidad. Kinaiya ini ang magpakitang gilas kanunay labi na kon naay magtan-aw. Mosamot pa gayod kini og sipa o gara kon ang nagtan-aw amo, manager o supervisor.

Kanunay sab ni nga gustong magpa-importansiya. Kinahanglan ang iyang mga kauban way puas sa paghatag og pagdayeg niya ug sa iyang binuhatan kay gusto man ini nga mailhan sa kadaghanan nga siya importante.

Kusog sab ni mangilog og pagdayeg. Bisag di iyang agi o nahimo, iyang ipa-abot didto sa mga dagko ug ipanabi nga siya ang naka-ingon sa kalampusan o dakong ginansiya bisa’g di siya ang tinuoray nga nagbuhat o naglihok para ma-abot ang gitinguha sa kompaniya.