SAWOM, ug utong taman sa ginhawa. Hala, palawom pa! Kay kon matidlom na ang kinaubsan, wala na'y lain pang kapaingnan gikan sa pagtugkad gawas sa pagpataas hangtod mokawas na ta.

Ingon ini pod ang pagsaka sa nasod gikan sa galawod nga mga suliran, labi na sa gadunot nga pangagamhanan ug gakaylap nga kalisdanan. Sayod ta nga hagbay rang naunlod ang kahimtang sa nasod. Ug daghan karon ang gatuo nga ang bag-ong pamunoan ni Benigno "Noynoy" Aquino III mao'y sinugdanan sa atong pagkapakapa padulong sa baybayon sa kaluwasan.

Click here for Election 2010 updates

Sukad sa iyang paglansar hangtod sa iyang pagpanumpa isip ika-15 nga presidente sa Pilipinas, lutaw kaayo ang pangindahay nga molutaw na gyod ang dugay na natong gidamgo: kausaban ug kauswagan.

Pastilan, unta ang atong gilaoman dili mabanlas uban sa mga bukog diha sa kabatoan. Malikayan unta nato ang gidangatan sa mga gapnod nga igo rang gilukotan sa mga patay nga lusay!

Kanang tanang gimithi sa mga botante nga gapaluyo sa kandidatora ni Noynoy mahisama pod sa pagtikang sa tubig.

Kinahanglan pod natong palakwon sa unahan ang atong gipanabi aron dili ta layo sa milagro. Ay, katilingbanong kahupayan!

Apan matuman ra kini kon tugbangan sa kaugalingong pagbudlay ang gitas-on sa atong pangindahay kabahin sa mahimong mabuhat ni Noynoy. Mahitabo ra ang milagro kon kitang katawhan modawat pod mismo sa atong kaugalingong katungdanan, ug dili lang magsalig sa kagamhanan.

Mahimo natong buligan si Noynoy pagtuman sa iyang panumpa alang natong tanan. Kay sayod ta nga ang gibug-aton sa gaundok nga mga suliran sa Pilipinas dili igong masapnay sa usa lang ka tawo.

Gaagad pod ang pamuno sa atong hiniusa og kusganon nga pagtambayayong.

Unsa kaha'y mabuhat nato aron dili lang kita mao'y tabangonon, apan mao hinoon ang makatabang sa tahas nga kita maluwas?

Kay matod pa bitaw sa bantogang yamyam sa usa ka banggiitang pamuno sa Amerika kaniadto, "Ayaw pangutana unsa'y mabuhat sa nasod alang nimo. Hinunoa, pangutana unsa'y imong mabuhat alang sa nasod."

Sa mga niagi nakong lindog, gihisgotan nato ang kamahinungdanon sa pagpanginlabot ug pagpakabana sa kalihokan sa atong mga politiko. Kay mag-unsa man ang ilang mga gipamulong nga buot nilang buhaton kon dili ta lagsik nga makisayod ug igmat nga magbantay kon gitinuod ba gyod ang gipasiatab nga mga kaayohan.

Itaho dayon sa hingtungdan ang mga buloyagon. Ug sa tagsa-tagsa nato ka baranggay, labing maayo nga mag-apil-apil ta ug magpasakop sa mga kahugpongan nga gatinguha pagpitik sa pilok sa kagamhanan nga wala'y laing mabuhat gawas sa paghagok.

Kon magdamgo ta, kinahanglan pod nga kita mahigmata. Ug hilam-osan pod unta nato ang kaugalingong dagway sa dili pa moatubang sa mga malapason nga lami lumsan. (geemyko@gmail.com)