LABYOG og linuparan, habog og hagbongan. Kon mao, kuyaw diay kon patuyang ta'g paibabaw.

Wala ra ba ta'y pugong kon paglaom na'y pasutoyon og sulbong.

Labi na karon nga daghan ang gahinam-hinam og kausaban alang sa hayag nga kaugmaon sa nasod ubos sa bag-ong pamunoan ni Noynoy.

Click here for Election 2010 updates

Ug kon ikaw pa si Noynoy, dili kaha dali rang mamuypoy imong abaga samtang dan-okan sa gidaghanon sa mga gadahom nga matuman ang dugay na natong gidamgo? Sa iningles pa, "sky is the limit" ra ba ang mga suliran nga atong gisagubang.

Sayod ta nga nagkamang intawon sa kauyamot ang kadaghanan samtang galumpayat sa kaugalingong katagbawan ang mga hakog ug luog sa pangamhanan.

Makataronganon kaha kang Noynoy nga ato ra siyang pasagdan nga mao'y mosakwat nato gikan sa mga dugay na natong pagkadugmo sa saag ug hiwi nga pamaagi?

Kon buot hunahunaon, angay pod baya tang basolon sa atong kahimtang karon kay duna pod baya ta'y kalambigitan sa mga mga niaging pamunoan sa nasod. Kon nganong nilipang ang dangan sa makadunot nga pamolitika ug pangurakot, matubag ra kana sa atong pag-angkon sa atong kataspok, kadanghag ug kabugok isip mga lungsoranon.

Ang mga kasaypanan nga atong mga nabuhat-ug wala nabuhat pinaagi sa pagpabaya-sa mga niaging piniliay mao ra'y nakapalugway sa gahom sa mga baga'g nawong. Makita pod nato atong akaugalingon kon panaminan nato ang mga tinunto sa katungdanan sa panahon nilang Marcos, Estrada, ug Arroyo (ug uban pang mga gagmay nga ginoo sa bisan asang hut-ong sa katilingban nga nagpakaylap sa impyerno diin naugdaw ang pagsalig sa usa ka ligdong nga pangalagad).

Sayod ta nga dili lang binuhatan sa mga dagkong tawo ang pagpanikas ug uban pagpahimulos sa kahigayonan. Pastilan, angay tuod natong tutokan kining makabulhog nga panglantaw sa inenglis: "We deserve the government that we have."

Sa laing bahin, ang gituohan nga hayag nga mga hiyas ni Noynoy usa pod ka tin-aw nga tilimad-on nga duna na ta'y nakat-onan kon unsaon pagsuta ug pagkaplag sa usa ka pamuno nga dayag gaaninaw sa atong mga kahingpitan isip katawhan nga kahibalo mobangon ug mohangad sa bag-ong adlaw.

Kon mao, ang atong kalamposan isip nasod mag-agad dili lang sa kakugi ug kamaayo ni Noynoy. Labaw pod nga gikinahanglan ang mapuslanon nga kahiamgo sa atong naandan nga kalapasan ug nasinati nga kahuyang. Niining paagiha, makabaton dagway ta og kusganon nga pag-abaga sa bulohaton pag-ugmad, pagkab-ot, ug paghupot sa katumanan sa usa mahayagon nga saad.

Dili mahagbong si Noynoy ugma damlag kon kita maghago sab pagpasutoy og kayab ug kapakapa sa kaugalingon natong mga pako.

(geemyko@gmail.com)