MATAG hunong sa mga sakyanan sa poste sa mga traffic light dinhe sa siyudad sa Davao, maglumba-ay usab ang mga makililimos -- mga bata ug tiguwang -- sa pagduol sa mga sakyanan aron pagpangayo og hinabang salapi.

Usa kini sa mga karaan nga suliran dinhe sa dakbayan nga wa natagad hangtud karon. Tinuod nga duna kita'y balaud nga nagdili sa pagpakilimos apan tungod tingali sa kaluoy wa kini gihigpitan sa pagpatuman sa mga otoridad.

Husto apan sayop ang among desisyon.Sakto tungod kay kaluoy sab ning mga bata ug tiguwang nga way makaon apan sayop tungod kay gawas nga gilapas ang balaud, nagsalig na usab kining mga tawhana sa pagpakilimos mao nga wa na nangita og laing kapanginabuhian.

Nakamatikod tingali kamo nga mga nakilimos karon diha sa mga kalsada dili mga buta, bakol ug paralisado.

Uban kanila mga maayo'g lawas. Tungod kay nakita ang gihimo sa ilang mga katiguwangan, mga bata sab nisundog.

Mga bata nga edad 5 anyos ug taas pa niini makita nagkugos og mga gagmayng bata nga gigamit nila sa pagpangayo og limos aron maluoy ang mga tawo.

Mga makililimos sa kalsada, ilabi na ang mga gagmayng bata namiligro nga maligsan gawas nga dali ra silang takboyan sa mga sakit.

Hangtud kanus-a sila magpakilimos? Wa na bay laing paagi aron masulbad kining problemaha? Kun dili molihok karon ang mga hingtungdang opisyal, ang problema magpadayon ug labaw nga mosamot.