Ramon Gallardo

Cebu City

Kaigang sa palibot

Mga namok mokuliot

Sa dunggan makasapot

Ni Undo wa katulog

Hangtod ulo nagduog-duog

Nga naghinuktok

Sa madulom nga suok.

Nangindahay sa kahiladman

Kon ikabalik pa lang

Ang tiktak sa orasan

Kainit sa ulo unta mapugngan

Di mabanlod sa bilanggoan

Kinabuhi ang hinungdan

Nakutlo kay nahinaykan.

Balay nga bato karon gipuy-an

Pagbasol gibati hilabihan

Apan ulahi na ang tanan

Kay anaa ka na man

Sa malang-og nga prisuhan.

Pangandoy migitib sa dughan

Kon duna lang untay kagawasan

Didto hinuktokan nang daan

Paglikay sa kalisdanan

Nga mosangpot sa kaalautan.

Laraw nga dautan

Timbangon una’s kaisipan

Samtang anaa pay kahigayunan

Nga dili mahigtan

Sa gapos sa katarungan.