GUSTO natin ng isang tahanang malinis, amoy malinis at ligtas sa anumang masamang mikrobyo para mapanatiling malusog ang ating pamilya.

Pero alam ba ninyo na may mga household chemicals na karaniwan nating ginagamit sa paglilinis ang maaari ring magdulot ng seryosong chemical poisoning hindi lamang sa mga matatanda kundi maging sa mga bata?

Updates on President Benigno Aquino III's presidency

Ang chemical poisoning ay isang public health concern dahil humigit-kumulang 95 porsiyento ng pagkalason - sinasadya man o hindi - ay dahil sa mga kemikal. Batay sa isang internet site, 90 porsiyento sa mga kaso ng chemical poisoning ay nangyayari sa ating mga tahanan at ang mga bata ang tinukoy na high risk sa mga insidenteng ito.

Kung iniisip ninyo na ang direktang pag-inom o exposure lamang sa mga kemikal ang may agarang epekto, alam ba ninyong may sinasabi ring chronic exposure o chemical poisoning na nangyayari nang mabagal at unti-unti sa matagal na panahon? Kung matagal na nalalanghap natin ang ilang kemikal ay maaaring magdulot ito ng matitinding karamdaman sa hinaharap gaya ng kanser, pagkawala ng memorya, mga allergy, pagiging sensitive sa mga kemikal, chronic fatigue syndrome, pagkabaog sa mga matatanda at marami pang iba.

Sa milyun-milyong natural at synthetic chemicals sa buong daigdig, may 3,000 sa mga ito ang napatunayan nang nagdudulot ng masamang epekto sa kalusugan.

Palagay ko ay walang tahanan na hindi gumagamit ng ilan o lahat sa mga ito. Bagama't kinikilalang makatutulong sa paglilinis at pananatiling mabango ng ating bahay, mabuting maunawaan na makasasama ang mga ito sa hindi tamang paggamit.

Narito ang ilan sa mga karaniwang household chemicals at ang posible nilang maging epekto sa ating kalusugan:

Bleach. Maaaring maging sanhi ng iritasyon sa daanan ng paghinga, sa bibig at sa baga. May masama ring epekto sa balat.

Laundry detergents. Kapag nainom ay nagdudulot ng iritasyon sa mata at baga. Nagiging sanhi rin ito ng pagkahilo, pagsusuka at pagkukumbulsyon sakaling mainom o makain ito.

Mold and mildew-killing products. Nagiging sanhi ng respiratory problems at matinding iritasyon at pagkasunog sa lalamunan kapag nainom.

Insecticides. Pagsakit ng ulo at pagkahilo kapag naamoy ng tao.

Mothballs. Nakakaapekto sa atay at ang matagal na pagka-expose dito ay nagiging sanhi ng katarata, iritasyon sa mata at lalamunan, pagkahilo at pagsakit ng ulo.

Toilet bowl cleansers. Pagkasunog ng balat, iritasyon sa mata at paghinga. Posibleng maging sanhi ng kanser.

Naniniwala pa nga ang mga siyentipiko na sa dami ng mga kemikal na binibili natin at iniuuwi sa bahay ay mas peligroso pa raw ang ating mga bahay kumpara sa mga opisina.

Kung hindi man natin maiiwasang bumili ng mga ito dahil sa dulot nilang tulong ay dapat namang maging maingat tayo sa paggamit sa kanila. Narito ang ilang tips para makaiwas sa chemical poisoning:

1. Basahin at unawaing mabuti ang sinasabi sa kanilang labels o pabalat.

2. Huwag hayaang nakakalat ang mga ito. Magtalaga ng isang lalagyan kung saan dapat na itabi ang mga ito. Pinakamabuti kung ito ay nasa gawing itaas na cabinet na hindi maaabot ng mga bata.

3. Kung nasa gawing ibaba ang paglalagyan ng mga ito ay mabuting ikandado ito.

4. Itago ang mga household chemicals sa kanilang orihinal na lalagyan para maiwasan ang aksidente ng maling paggamit. Ilan na ba ang nabalitaan natin na nalason dahil napagkamalang tubig ang natirang silver cleaner na ininom ng isang nauuhaw na bata dahil ito ay nakalagay sa basyo ng mineral water? Bukod dito ay balikan natin ang mga paunawa na mababasa sa pabalat ng orihinal na lalagyan .

5. Kung kinakailangan namang magsalin sa mas maliit na lalagyan ay siguruhing ito ay properly labeled.

Alinman sa mga household chemicals na ito ay nakatutulong sa atin sa araw-araw nating paglilinis ngunit nakapagdudulot din ng sakit dahil sa maling paggamit. Kaya maging maingat sa paggamit sa mga ito.

Ngayong Biyernes sa Hataw. Ano ba itong leptospirosis at kung bakit karaniwan itong lumilitaw ngayong tag-ulan? Ito ang punto ng ating usapan sa PhilHealth, Hataw sa Serbisyo ngayong Biyernes, Hulyo 16, 2010, 10:00 - 10:30 ng umaga sa DWIZ 882 KHz AM. Kasama ko sina DWIZ News Director Ely Aligora at Marou Pahati-Sarne.