"MAHIMONG ikaw ang malangan, apan dili ang oras," sumala ni Benjamin Franklin

Ang tanan ning kalibutana lumalabay lamang, mahanaw daw aso.

Updates on President Benigno Aquino III's presidency

Ug mao usab kana ang oras - kung mawala di na makaplagan pa. Dili na.

Gisuwat ko karon ang kamahinungdanon sa oras tungod kay ako nasayod nga sa sunod natong pagpamilok mapupos na usab ang unom ka tuig nga paghupot sa gahom ni P-Noy.

Ang matag gutlo nga molabay motug-an kung ang kausaban nga atong gipangita mosaliring sa bung-aw sa kadismaya o mosiga sama sa haring adlaw.

Gisuwat ko karon ang kamahinungdanon sa oras tungod kay may mga higayon diin kita nagtuo nga wa nay kahuman ang paghupot sa gahom ni Gloria Macapagal-Arroyo.

Apan tan-awa: ang siyam katuig niya nga pag-abuso sa gahom nahimo na karong tipik ug kabahin sa kagahapon.

Ug uban niana, ang nausik nga kahigayonan sa pag-usab sa nawong sa katilingban tungod kay gipalabi ni Arroyo nga mabusog ang mga buaya.

Ang mga nakigbisog panahon sa kangitngit sa rehimen sa diktador nga si Marcos igo na lang karon molingi sa hanap ug halayo na kaayo nga kagahapon, bisan pa man tuod nga wa pa matak-upi ang mga samad nga gibilin niini.

"This country will be great again," maoy gihimong agda ni Marcos. Apan ang kahakog sa gahom nikutkot sa kalag ni Marcos hangtod nga ang kasaysayan niingon, "Time is up."

"Pagkapaspas modagan sa oras, dali ra kaayong molabay ang mga adlaw," maoy sagad nga pangagho niadtong mga nagmahay nganong ilang giusikan ang mga maayong adlaw sa ilang kinabuhi, ang mga oportunidad nga ilang gibaliwa, ang pagsalig sa isigkatawo nga ilang gibuak, ang gugmang gitaguan ug ang lantip nga panahom nga wala mapadayag.

Tingali hilabihan gayud ang pagpanimbang karon ni P-Noy, inihap ang iyang mga lakang diha sa malimbongon nga tubig sa pulitika.

Apan paspas ang dagan sa kamot sa orasan.

Kini ang tambag ni Napoleon Bonaparte : Gahini ug oras ang pagtimbangtimbang, apan inig-abot sa oras alang sa paglihok, hunong na sa paghunahuna.

Sa pagkab-ot sa mga dagkong butang, duha ang gikinahanglan: (1) plano, ug (2) dili kaayo igong oras, matud ni Leonard Bernstein.

Mahibong ka nganong niingon siya nga "dili kaayo igong oras" o sa Ininglis "not quite enough time".

Nganong wala man siya miigon nga gikinahanglan ang igong panahon o oras. Tingali aron pahimug-atan ang kamatouran nga dili kita ang tag-iya sa oras. birada_ruphil@yahoo.com