Mariano F. Mañus, Sr.

5168 Basak-Iba, Lapu-Lapu City

"SIR, anaay bahan sa mga army nga nangabot!" naghangos nga misumbong ang 'sniper' ngadto kang Fredmon, ang daku-dako sa mga rebelde nga diha magbase sa Mindanao.

Mitambo si Fredmon sa bentana sa lagkaw. Nahimamat sa iyang panan-aw ang unom ka six-by-six nga nanghunong sa karsada nga giamboan sa bungtod nga ilang gikampohan. Iya dayong gipanawag ang iyang mga sakop ug gimanduan sa pagpangandam. Nag-iyahay og bulanit sa ilang mga pusil ang mg rebelde ug nanagan paingon sa 'fox hole' aron magpahiluna.

Updates on President Benigno Aquino III's presidency

"Firrreee…!" singgit ni Fredmon dayon niyang paarak sa machine gun.

Ang kahilom nga naghari sa palibot gitugaw sa masipang mga buto-buto sa mga armas nga nagkadungan. Ang mga Army nga nangambak sa ilang mga trak nagsugod na pagtungas apan nag-iyahay pagpanglit-ad nga naigo sa mga bala sa mga rebelde. Mibahakhak si Fredmon sa hilabihang kahimuot.

Apan ang bahakhak ni Fredmon kalit nga niawop kay iyang nalantawan ang bahan sa mga ayroplano nga misarap sa bungtod nga ilang gikampohan ug nanghulog og mga bomba. Iya usab nga nakita nga may laing unom ka six-by-six nga puno sa mga sundalo nga nangabot. Dinhi gibati nag kalisod ang mga rebelde kay duha nay ilang atubangunon - ang ubos ug ang taas. Paarak sa mga ayroplano ug pabuto sa mga sundalo hangtod nga sila nahilom kay nahutdan na og bala.

Si Fredmon nga natarantar mihubo sa iyang sinina. Mikuha sa kamisin niyang puti ug gihigot sa sumbohan sa iyang pusil.

Mikawas siya sa 'fox hole' nga nagwara-wara sa gihimo niyang bandila ug nagdagan nga miadto sa pundok sa mga sundalo.

"Aw, lagiiiiiii…!" nagkanayon ang kapitan sa mga sundalo. "Baot kog di ka mosurender, Mr. Fredmon…!"

"Di ko mosurender, Sir, uy!" mapahiyumong mitubag si Fredmon.

"Kon mao, unsa man diay ang kahulogan sa pagbandera mog puti?" sa kapitan nga nahingangha.

"Duna lang koy tuyo nimo!"

"Unsa man nang tuyoa?"

"Manghulam ko ninyog mga bala. Sige na, Sir! Pahulama ko kay ako kining ilisan sa sunod semana. May moabot dinhi nga submarino nga maghatod og mga armas ug mga bala ngari kanamo!" nagpakiluoy si Fredmon.

"Bilanggutanan…!" tuaw sa Kapitan nga midapog sa ulo ni Fredmon. (KATAPUSAN)