Henry Y. Mañus

179 Basak-Iba Lapu-Lapu City

TAUDTAOD na nga nagpaabot si Jopet kang Alona. Taas pa ang Adlaw apan nia na siya sa dapit nga ilang gikasabutan. Naglingkod siya karon sa taas ug sementadong lingkuranan. Alas singko sa hapon ang sabot nila ni Alona nga magkita dinhi sa plasa sa Fuente Osmeña.

Updates on President Benigno Aquino III's presidency

Kalit nga gikulbaan si Jopet. Nahunahuna niya karon ang gisulti ni Alona kaniya dili pa lang dugay. Maoy sulti ni Alona nga gibaharan siyang patyon ni Alvin kon mangahas siya sa pagkanaog sa ilang pinuy-anan. Bana ni Alona si Alvin ug kasado sila sa simbahan. Apan buot kining layasan ni Alona tungod kay kanunay siyang dapatan ni Alvin bisan walay igo nga hinungdan. Walay adlaw nga dili matilawan ni Alona ang kinumo ni Alvin. Sa laktod, gihimo siyang ‘punching bag’ sa iyang bana. Ug si Jopet maoy mosagakay ug motabang kang Alona aron mahilayo kini kang Alvin. Magtaban sila.

Mibarog si Jopet ug milantaw sa kinatibuk-an sa plasa. Unya may nakita siya nga usa ka babaye. Maanyag ang babaye. Puti ang pamanit ug taas ang buhok niini. May dala kining dakong bag nga nagbutirik sa kapuno. Naglakaw kini paingon sa bakanteng lingkuranan nga nahimutang atbang gayud sa iyang gilingkuran.

Naikag si Jopet sa pagsud-ong sa babaye.

“Sama sab kaha siya kang Alona? Layasan sab kaha niya ang iyang bana?” mga pangutana kini nga natawo diha lamang sa iyang hunahuna.

Human sa pipila ka mga gutlo may miabot nga usa ka batan-ong lalake. Ambungan ang maong lalake. May dala kining bag nga nagbutirik usab sa kapuno. Naghangop and duruha ug unya nag-uban pagpanglakaw nga nagkinuptanay sa ilang mga kamot paingon sa gawas sa plasa.

Nakapahiyom si Jopet nga nagsud-ong sa duruha nga mipahilayo. Nahimuot siya nga nagtan-aw kanila kay naaninaw niya nga susama ang ilang gibuhat sa buhaton unya nila ni Alona. Naseguro ni Jopet nga magtabanay usab ang duha ka mga batan-on.

BANNNGGG!

Nahiulpot si Jopet gikan sa iyang gilingkuran dihang kalit nga milanog ang masipa nga buto sa pistola. Milingi siya sa gigikanan sa buto ug nakita niya ang usa ka lalake nga nagdagan paingon sa duha ka batan-on. Unya milanog na usab ang laing buto nga gisundan pa sa makadaghan.

Mibarog si Jopet gikan sa iyang gilingkuran ug gipunit dayon ang bag nga puno sa iyang mga sinina. Unya gitan-aw niya ang iyang relo. Mag-alas singko na sa kahapunon. Hinambin ang tumang kabalaka, midali siya paglakaw paingon sa gawas sa plasa nga walay lingi-lingi. Diha sa iyang buko-buko nagbitay ang iyang bag.

Paglabay niya sa pundok sa mga tawo mipasiplat siya sa nahimutangan sa duha ka mga batan-on nga nangligdas sa aspaltadong dalan. Natusak sa mga bala ang ilang mga lawas ug daw wala nay kinabuhi. Unya mipadayon siya paglakaw. Wala niya panumbalinga ang tingog sa usa ka babaye nga nisangpit sa iyang ngalan. Sinati niya ang maong tingog. Tingog ni Alona.

Bug-os na ang hukom ni Jopet. Dili na niya ipadayon ang sabot nila ni Alona. Angay nga hingpit na niyang kalimtan si Alona kay may pamilya na kini. Dili sab siya buot nga mahisama sila sa duha ka mga batan-on nga gipusil sa gituhoan niyang bana sa babaye. Mipara siyag taksi ug misakay aron mopauli sa ilang balay. (KATAPUSAN)