Ely S. Tumulak

Ayala Rd., Hipodromo, Cebu City

Ang kinabuhia sa tawong kabos

Mahiagom kanunay sa mga pag-antos.

Apan kon ikaw tawong kugihan

Ang paglaom kanunay paghilantawan.

Updates on President Benigno Aquino III's presidency

Kay bisan pa ang mga adunahan

Kon magpasagad lang nga magsalig

Ug sa dautang bisyo sila magpatuyang,

Ang ilang kadato mawagtang makuyagi.

Busa ayaw hilaki ang imong kapakyasan.

Paninguha gyud nga ikaw makabangon.

Tindog. Himoa ang laing hunat sa paningkamot

Hangtod kalampusan imong maangkon.

Himoang tahas ang pakigbisog.

Asdanga kanunay ang hagit sa kapalaran.

Itahan ang imong kakugi ug kaisog

Pagkab-ot sa gidamgo mong tingusbawan.

Kay sa ingon lamang niini nga paagi

Kitang tawo sa kalisod mahaw-as.

Wa na unyay luha sa kapait nga modahili

Kundili luha sa kadaugan ang moagas!