CANDABA - The Association of Barangay Captains (ABC) here expressed gratitude to Governor Lilia Pineda on Saturday as she personally examined the health needs of every village.

ABC president Feliciano Pelayo said the good relationship between the officials of the local government and the governor will benefit their constituents particularly with their medical needs.

Updates on President Benigno Aquino III's presidency

"Nagpapasalamat po tayo sa ating gobernador dahil kahit alam nating marami siyang inaasikaso sa buong probinsiya ay naglaan pa rin siya ng panahon upang alamin ang ating pangangailangan," Pelayo added.

Meanwhile, Pineda encouraged the barangay chiefs to present program of works and identify priorities in order to address the immediate needs of the people.

"Hinihiling ko sa mga kapitan natin na magkaroon ng listahan sa bawat barangay ng mga maysakit, pagsama-samahin yung may parehong parehong sakit tapos maglaan tayo ng isang araw para bigyan ng solusyon ang problema nila sa kalusugan," Pineda said.

Pineda added that the Provincial Government has secured services of medical experts in different fields. They will serve as consultants and focal persons in various medical missions in the towns of the province.

"Sa kasalukuyan ay mayroon tayong mga medical consultants sa Kapitolyo. Ngayon, hindi na kailangang pumunta pa sa kapitolyo ang ating mga kababayan dahil pagsisilbihan na natin sila mismo sa kanilang mga lugar," she pointed out.

"Siguro ngayon ay wala ng maysakit na itatakbo pa sa hospital dahil maaga pa ay lulunasan na natin ang kanilang problema sa kalusugan sa pamamagitan ng madaliang pagbibigay lunas at pagtukoy sa pinanggagalingan ng sakit," she said.

In a short dialogue with the local officials, Pineda asked Pelayo to designate a specific room, which will serve as an emergency clinic.