Mariano F. Mañus, Sr.

Basak-Iba, Lapu-Lapu City

NAGPAMINTI sa labihang kalagot si Fredmon human niya masusihi nga nangahanaw ang ubang mga anagon sa iyang kamaisan. Sa iyang banabana mokabat gayud sa usa ka sako ang nakawat. Nagbagutbot siyang nanubtob sa mga dagami ug nagpuso-pusong mitapok niini sa may punoan sa sambag.

“Asa ka rang kawatana, ka!” nagyawyaw si Fredmon. “Sugod karong gabii magpatrolya ko. Aduna gayuy kawatan nga hayaon kon akong masakpan!”

Updates on President Benigno Aquino III's presidency

Labihang pagsiaw sa kawat sa iyang kaumahan. Sa miaging semana sinako ang kamoteng kahoy nga nakawat. Kini gisundan sa mga kamoteng bagon nga gipangibot, sa mga kalbasa, tawong ug paliya nga gimatuod sa mga tagak nga iyang napunitan. Ug karon kay undan na man ang mga anagon, kini na say gipangawat.

Nianang pagkagabii nagpatrolya si Fredmon sa iyang kaumahan.

Nagsul-ob siyag itom nga sapot ug nagbitbit sa iyang awtomatik nga riple nga kalibre 22.

Sa iyang paghiabot sa sambag may nabati siyang pinaka-paka sa gipanangging anagon.

Mihupo siya sa punoan sa sambag ug milantaw sa dapit nga gigikanan sa pinaka-paka.

Ubos sa kahayag sa takdol nga bulan iyang nalantawan ang tawong yagpison nga nagdali-dali pagsanggi sa anagon ug gisulod sa sako. Mikamang siya paingon sa tawo nga nagtion sa riple.

Pag-abot niya sa kawatan nahasiga ang mga mata ni Fredmon. Daw dili siya makatuo sa iyang nakita. Nabantang sa iyang mga mata si Santo, iyang magdadaro nga way grado nga labihang purdoya.

Inay kabliton ang gatilyo, gisaliay ni Fredmon ang riple. Mitindog siya ug gipikpik ang abaga sa kawatan. Nahaigpot ang kawatan ug mikurog sa kalisang.

“Ikaw diay na, Bay Santo?” ni Fredmon sa malumo nga tingog.

“Oo, Bay,” tubag ni Santo nga nagtakultakol ang baba.

“Nganong imo man kining gihimo, Bay Santo?”

“Pasayloa ko, Bay Fred. Napugos ko paghimo niini kay gilunosan sa gutom ang akong pamilya. Atua, ay … nangatulog lang intawon nga way kaon…!”

Ingon sa gikusi ang kasingkasing ni Fredmon sa kaluoy. Mitabang siyag pananggi hangtod nga napuno ang sako ni Santo.

“Huston a ni, Bay Santo. Ayaw na kinig usba. Sa sunod pangayo lang kay di ko ikaw hikawan. Kining… pila ba diay imong anak?”

“Dose, Bay! Ug … mga gagmay pa…”

“Hesusmaryosepppp!” tuaw ni Fredmon nga nangpanglingo. Kapait gayud sa tawong way grado nga nagpatuyang pagsanay, nagkanayon ang iyang kaugalingon. (KATAPUSAN)