SA TINGUHA nga mapabalik ang maayong kalidad sa edukasyon sa nasud, si Department of Education Secretary Armin Luistro ang kusganong miabante sa ilang tinguha sa pagpatuman sa 12 year Basic and Secondary Education dinhi sa Pilipinas. Ning mao lamang nga pamaagi matod pa kita makaambas sa ubang kanasuran nga adunay de kalidad nga mga high school graduate.

Gipangandak ni Secretary Luistro nga dakong sayup ang mentalidad sa mga nagtinihik nga mga ginikanan kay samtang sila ang nagdali nga makahuman dayun sa secondary education ang ilang mga anak apan pagkahuman og graduate sa high school wala man gihapon sila’y kasudlang maayong mga trabaho. Hinungdan nga nahug na hinuon nga walay nada ang pagdali-dali sa ilang pag-angkon sa high school diploma.

Updates on President Benigno Aquino III's presidency

Ning mao unyang bag-o nilang pamaagi, kahatagan na og kahigayunan ang mga highschool graduates nga makasud og disenteng trabaho og sa susamang higayun makapadayun sa pagtungha sa kolehiyo kay aduna naman sila’y gihuptang igong academic experience aron sa paghimo ning maong responsibilidad.

Samtang atong ikalipay ang gimithi karon sa Departamento sa Edukasyun apan dili usab kalikayan ang pagtumaw sa pagbati og  kahingawa niining mabaw ra kaayo nga pagsabut sa atong sistema nga kaniadto maoy gikasuyaan sa tibook Asya apan karon ang nangamote na.

Dili mahitabong masulbad sa dakong kasayon ang problema sa pagahimuon lamang nga pagpangopya sa 12-year basic education sa ubang mga nasud.

Ang nakaparat ning pamaagi karon sa DepEd kay gusto’g lipat-lipat sa publiko sa ilang ipatumang mga pamaagi. Labaw nga konsultahon ug pamation ning maong kausaban sa katuigan sa edukasyun ang mga magtutungha og ilang mga ginikanan apan hangtud karun, wala gyuy nahitabo nga public consultation.

Ang kalisdanan og kawad-on dako kaayo og hinungdan ning maong problema sa public education. Unya ra ba kining maong kahimtang mao usay sitwasyun sa atong pangobyerno nga pigado usab kaayo sa pundo.

Karon og dili man gani makahatag og paigong lawak saringanan, magtutudlo og kahimanan sa pagtungha ang atong kagamhanan sa atong mga estudyante sa kasamtangang 10 Basic Education Program, asa man sila mangahoy sa Binilyong galastuhan nga gikinahanglan arun sa paghatag og katumanan sa kagustuhang makapagawal nga kita susama na sa uban nga World Class?

Ambot og gihagwa ba lang ni Secretary Luistro ang iyang kaugalingon sa panghambog nga aduna na unya’y maanindot nga trabahong maangkon ang atong mga higs chool graduate kon mapun-an na og 5th Year ang Sekondarya. Kita sayud nga hangtud dili molambo ang atong nasudnong ekonomiya, magpabiling limitado da kaayo ang kahigayunan sa pagpanrabaho ug gani hangtod karun napugos naman lang sa pagpanglayas ang atong mga professional kay walay kahigayunan dinhi sa ato.

Sa pagkab-ot og solusyon dili na kinahanglanon pang mangopya kita sa ubang kanasuran.

Ipatubag ug ipahatag lang ang mga kakulangan sa atong mga tulunghaan ug tingali kita makapanglangtaw na og maayong kaugmaon sa mga mopadayon sa atong kaliwatan.