SA pagkat-on sa usa ka bata, daghan ang mga butang nga makaapekto niini.

Usa mao ang iyang palibot. Sama sa kahimtang sa classroom diin siya nahisulod.

Kon maayo ang kahimtang sa classroom, dako ni og ikatabang sa iyang pagkat-on kay hapsay man ang iyang paminaw.

Apan kon maghuot ang lawak tungod sa kadaghan sa mga tinun-an sa usa ka klase, segurado gyud nga di maayo ang epekto niini.

Updates on President Benigno Aquino III's presidency

Kinsa bay ganahan kon langas ang klase ug naghuot ang mga tinun-an nga moresulta sa naglagiting nga kainit ug kaalimuot?

Ganahan ba sab magtuon ang bata kon matag uwan nagtulo ang atop sa classroom tungod sa kadaan na niini?

Laing makagiya ug makatabang sa pagtuon sa tinun-an mao ang mga libro.

Kaniadto, magtagsa ang mga tinun-an og libro tungod kay pipila pa man ang populasyon kaniadto.

Mas arang-arang sab ang kahimtang sa panalapi sa kagamhanan niadtong mga panahuna.

Apan karon lahi na ang estorya. Maayo na kaayog magtinabangay sa paggamit ang duha ka mga tinun-an sa usa ka libro. Ang uban wa gyuy libro.

Sa usa usab ka klase, labing minos 50 ka mga tinun-an ang atubangon sa usa ka magtutudlo. Doble kini sa husto gyud unta kaayong gidaghanon sa usa ka klase nga 25 ka mga tinun-an.

Di sab makatarong pagtudlo ang mga magtutudlo kay duna silay mga suliran.

Nag-una niini mao ang pinansyal.Daghan sa mga magtutudlo nga mao pa ganiy pagsugod sa pagtudlo, wa na makakupot sa ilang ATM cards kay toa na midiretso pagtugpa sa loan sharks.

Kini nga mga suliran maoy angay nga unahon sa pagsulbad sa Dept. of Education (DepEd) inay nga magdugang silag mga tuig sa pagtungha.

Ang basic nga problema nagkinahanglan og basic nga solusyon.