KINING kamandoan pagdili na pagbutang sa pangan ug hulagway sa mga pulitiko diha sa mga billboard, sakyanan nga gipanag-iya sa gobyerno ug uban pa, usa na usab ka sinyales nga seryuso ang pangagamhanan ni Pres. Noynoy Aquino.

Dugay na sab kaayo ta nga naeskandalo sa ning maong hugaw nga talan-awon, giluod ta sa ilang kaway-uwaw, nga daw ila ang kwarta nga gigamit aron mahimong posibli ang mga proyekto nga kasagaran di nila humanon.

Updates on President Benigno Aquino III's presidency

Gihinayhinay na ug patay ang kagaw sa kaarogante ug kaway-uwaw.

Tinood nga ang nahisgutang kamandoan dili maoy solusyon sa mga suliran sa katilingban, apan atong hinumduman nga ang tanang gumunhap ning atong nasud nanukad sa nalubag na nato nga panan-aw sa unsay sakto ug unsay dautan.

Way nakitang sayop ang pulitiko matag higayon iplastar ang ilang mga nawong ug pangan sa mga proyekto nga alang sa publiko. Apan wala ba sila masayod nga ilang katungdanan ang pagpadangat ug mga serbisyong batakan ngadto sa publiko?

Gikinahanglan pa ba diay nga ilang ianunsyo sa tibuok kalibutan nga anaa silay 'nahimo'?

Apan nasayod kita nga ila kining gihimo aron sila sublian sa sunod nga piniliay.

Nahadlok sila nga malimot ang mga tawo sa ilang mga nahimo.

Laing rason niadtong mga kanahan kaayo nga maplastar ang ilang nawong ug pangan mao nga tingali kuno angkunon sa uban ang ilang mga nahimo. Tinonto! Kung tinood sila nga nagserbisyo, mahibaw-an ra usab kini sa mga tawo. Kung bation sa mga tawo nga nausab ang dagan sa ilang kinabuhi tungod sa tininuod nga serbisyo sa ilang kongresista, gobernador, mayor o kapitan, dili kini malimod, di kini matago, bisan way billboards.

Ang angayang himuon ning maong klasi sa mga pulitiko – lakip ang mga Sangguniang Kabataan nga natakdan sa kagaw – mao ang pagpahiling sa usa ka psychiatrist kay mora ug naa silay sakit sa utok diin ilang ilang ikamatay kung dili sila mapansin, maiimbitar, o pakpakan. Sagad pa ra ba anang ilang mga hulagway nga giplastar, gikuha napu ka tuig na ang nilabay.

Inig-abot nila sa usa ka lugar, gusto gyud kaayo nila nga matag punuan sa kahoy ug poste dunay streamers nga moingon, “Welcome Governor Gaya-gaya”. Gusto ra ba gyud nila nga maglinya ang mga bata kilid sa dan – kindergarten, elementarya, ug highschool – nga mosugat ug mopakpak nila. Kung naa na sila sa venue, gusto nila ug sipsip nga emcee nga mosiyagit gayud ug: “Atong sugaton sa makabungog nga pakpak ang atong maabtik, talahuron, sayon duolon apan lisod pangitaon nga gobernador.” Ang tanan scripted!

Kining kamandoan sa Department of Interior and Local Government maoy usa sa mga paagi sa hinayhinay nga pagputol sa sungay niadtong mga adik sa gahom. Kung ang usa ka adik sa druga atong iparehab, hinayhinayon na usab nato ug rehab ang mga adik sa gahom.

Matud pa sa mga Insik, hinayhinay pero kanunay.

Sa nasud nga dugay nang giliminan sa kangitngit, ang gamayng silaw sa kahayag magdala ug maayong balita.

(birada_ruphil@yahoo.com)