Alcea Maningo

Cangyan, Carmen, Cebu

ALAS nuybe sa buntag sulod sa usa ka private ward sa Green Meadow Medical Center ning dakbayan. Oras na nga dad-on ko sa CT Scan section sa ospital. Eksaminon ang akong tuong baga nga naputos sa plema. Kay may nakita sa X-Ray nga daw lungag nga sama kadako sa singko pesos nga coin. Matod pa ni Dr. Lim, basig ‘mass’ unya ni. Masuta sa CT Scan kon ‘mass’ ba gyud o dili. Kon dili ni ‘mass’ o bugon luwas ko sa delikado. Ug kon simbako ‘mass’ ni sutaon na sab kon cancerous ba o dili. Ipaagi na sab og biopsy. Maong nisugot na lang kong magpa-CT Scan.

Updates on President Benigno Aquino III's presidency

Gikulbaan kong nagsakay sa wheelchair. Wa gyud koy kasayuran kon unsaon ta ining CT Scan. Sukad masukad sa akong pagkatawo, singkuwentay uno anyos na ko karon, wa gyud ko naadmit sa ospital. Karon pa gyud. GanI sa gamay pa ko hadlukan kaayo kog indyeksyon.

Karon tagbaw ko sa tanang tuslok. Pagsugod aron pagsuta kon di ba ko allergic og tambal, gitusok-tusok akong panit sa makadaghan. Pagtaod sa dextrose may nars nga kaduha gyud nituslok sa akong ugat apan wa katumong. Nitawag na lang silag eksperto mopahaom og dagom sa ugat. Ug natauran kog dextrose sa ikatulong tuslok.

Nasulod ko sa ospital tungod sa grabing hutoy ug hilanat nga daw wa nay huwas-huwas.

Gi-eksrehan akong baga nga naputos na sa plema ang tuong baga.

Grabe man god kon makainom. Binuntagay. Ilabi na panahon sa Pasko ug sa mga party nga akong tambungan. Apan kon way okasyon hapit kada adlaw tungod sa akong mga higala ug mga linabanan sa kaso. Napasagdan ko lang ang akong lawas, kay nagtuong lig-on pa, bisan kinse anyos na kong may diabetes apan way gimentin nga tambal.

Pag-abot namo sa ganghaan sa CT Scan room gipangutana ko sa babaye nga naglingkod sa counter kilid sa pultahan.

“Ikaw si Porferio Manto, Sir?” matod sa babaye.

“Oo, ako.”

“Diha lang ka kadiyot sa daplin. Tawgon lang ka inigsugod na sa imong CT Scan.”

Nagsige kog tan-aw sa orasan sa bungbong tungod sa babaye. Alas nuybe kinse na. Wa pa koy pamahaw. Gutom na kaayo ko, kay di man pakan-on ang pasyente nga ipaagi sa CT Scan.

Pagka alas nuybe-imedya mireklamo ko. “Excuse me. Unsa may gihuwat? Alas nuybe akong schedule. Alas nuybe-imedya na man. Di ba sa ospital di man angay dugangan ang pag-antos sa pasyente?”

Nagpamid-ok ang babaye. Misulod sa CT Scan room ug gipasulod dayon ko.

Gitudloan ko sa nars kon unsay buhaton. Nakita nako nga dunay lingin nga nagbarog nga morag higanteng donat. Gipahigda ko.

“Inig-ingon nako breathe in, ginhawa kag lawom. Inig-ingon nakog breathe out, ibuga nimo imong gininhawa. Inig-ingon nakog hold your breath, pugngan nimo imong gininhawa,” matod sa nars.

Kaduha gyud ko indyeksyuni. Unya gisulod ang akong lawas sa sentro sa lungag sa higanteng donat. Miandar kini pagsulod sa akong lawas. Daw kamatayon akong gibati sulod sa CT Scan. Duda ko kon di lig-on ang balatian sa tawo nga iagi sa CT Scan, kuyaw siyang mamatay.

Pagkahuman, libo ka libong pagbasol nako nganong wa gyud ko mag-amping sa akong lawas.

Wa na lang sa galastuhan. Apan ang grabing pag-antos nga akong naagian. Nakahukom ko nga mobiya na gyud sa bisyo. Kana kon hatagan pa kog ikaduhang higayon sa kinabuhi sa Labawng Makagagahom. (KATAPUSAN)