Frederick F. Gelbolingo

121 Prenza, Argao, Cebu

WAN-AY pulos kining kinabuhia! Wan-ay ayo ning kalibutana!

Hikog ray sulbad ining mga problemaha! Nagpaninggit ang kahiladman ni Kinoy nga mikatkat sa punoan sa mansanitas.

‘Ania kining hikot sa napildi kong manok; ihikot ko kini karon sa akong liog ug ang pikas tumoy ihikot ko niining sanga,’ tagawtaw ni Kinoy dihang dinha na siya sa ibabaw sa mansanitas.

Naghinubra ang iyang ka-desperado. Hinuon, kalipay karon ang iyang gibati sa nakab-ot nga hukom nga sulbaron iyang mga problema pinaagi sa iyang kamatayon dinhing dapita sa walog sa mga luha alang kaniya, kay dinhi man siya dapita motago ug mohilak sa bisan unsang mga kapakyasan ug kapildihan nga iyang maangkon gikan pa sa iyang pagkabata hangtod karon nga nahutdan na siyag paglaom. Layo sa mga balay sa mga silingan ang maong dapit.

Updates on President Benigno Aquino III's presidency

Sa katapusan ug kinakusgang singgit uban sa iyang kasuko, kapungot ug mga pagmahay nga gibati, kay wa moasenso iyang kinabuhi, gipabuhagay niya ang mga pulong: “Adios, ginamos turnos de kusahos!” Nanamilit siya sa ginamos nga halos mao kanunay iyang sud-an matag adlaw. Makakaon lang siyag lami kon gisahon kini niya sa mantika.

Human sa katapusan niyang singgit milukso dayon siya sa ubos.

Nag-untol-untol ang iyang lawas sa kahanginan gumikan sa pisi nga gihikot niya sa iyang liog ug sa sanga sa mansanitas nga taas. Mikirig siya. Miguwa ang duha ka yamog sa nagsiga niyang mga mata. Nagtabisay sa laway ang dila, morag aswang.

Paglabay sa mga gutlo may usa ka linalang kalit mibutho. Wala hibaw-i diin gikan.

Nakakita kini kang Kinoy nga nagbitay sa mansanitas. Nakapanglingo sa iyang gidangatan. Nakapangutana ang maong linalang, “Unsa kahay problema ning tawhana?

Pagkaguwapo bisag tabunon ang pamanit. Kumpleto ang mga mata, dili bulhog. Kumpleto ang mga kamot ug tiil. Dili kimay ug dili bakol. Pwede siya makatrabaho kon kuwarta ang problema. Kon babaye, makauyab pod kon maningkamot lag molihok. Tapulan lang tingali ug way pasensiya.”

Giduol sa maong linalang ang tawo nga naghikog. Gisusi kon nakaila ba siya niini. Sa tiil pa lang gani morag nakaila na siya niini. Sinati pod niya ang lawas ug kamot.

Gipangulbaan ang linalang. Nakaila gyud siya niini ilabi na dihang gitan-aw niya ang nawong niini nga iya untang giwahing, apan di niya mahikap. Maong iya na lang gisuling-suling. Nakapanakla ang linalang.

“Da! Daan pa lagi ko…!” mihilak ang linalang. Mibakho. “Ako kini…! Hu-hu-hu! Dios ko, unsa man kining nahitabo kanako?” (KATAPUSAN)