FLORIDABLANCA - Governor Lilia Pineda ordered on Thursday the confinement of several members of the indigenous cultural communities here, who are suffering from various illnesses.

"Dadalhin na namin kayo ngayon sa hospital para matingnan ang inyong mga sakit at magamot kayo agad. Pag magaling na kayo ay ihahatid na lang namin kayo ditto (We will bring you to the hospital to diagnose and cure your illness. If you are already in good health, we will bring you back here)," Pineda told some members of the indigenous people (IPs).

Updates on President Benigno Aquino III's presidency

The governor observed that most of them required outright medical intervention. Pineda asked her staff to provide a vehicle to transport them all the way to the nearest hospital.

"Hindi ko kayo pababayaan. Tutulungan ko kayong ipagamot ang inyong mga sakit hanggang sa gumaling kayo. Lagi ko kayong babalikan upang matiyak na ayos na kayo dito (I will help you and I won't stop until you are all well. I will always check your health status)," Pineda added.

Alfredo Santos, chairman of Nabuclod village, this town thanked the Provincial Government for helping them.

"Hindi namin maipaliwanag ang aming saya, dahil sa kabila ng aming kalagayan ay talagang umakyat pa ng bundok ang gobernador para makinig sa aming karaingan at ibinigay ang aming pangangailangan (We could not express how happy we are that the governor really had to go to the mountains just to check us)," Santos said.

In a related development, at least 2,000 families from the villages of Nabuclod, Mawacat, Camias, and Camachiles have benefited in the distribution of relief goods, medicine, nebulizers, and farm implements.

The Provincial Veterinary Office, upon the instruction of the governor, also turned over at least 30 goats to the IPs.

Dr. Augusto Baluyut, provincial veterinarian, said they already conducted trainings and seminars in the area to provide them basic information on livestock production, particularly goat raising.

"Katulad ng ipinangako ng probinsiya sa ating mga kapatid na katutubo, binigyan natin sila ng may tatlungpung kambing upang magsilbi nilang kabuhayan sa kondisyong hindi nila ito pwedeng ibenta, patayin o di naman kaya ay pambayad ng utang (As the promised, the Province gave our indigenous siblings 30 goats as jumpstart of their livelihood for these conditions: they won't sell, kill, or use it as payment for dept)," Baluyut said.