Abel de Leon

Cebu City

ANIA na siya karon sa kinatumyan sa dalan nga iyang gibaktas. Mihunong siya. Higayon na sa pagpahuway. Dinhi sa ngilit sa bung-aw naaninaw niya ang kalawom nga naglugitom.

Nakaabot na siya ning dapita panahon sa iyang pagka mangangayam kaniadto.

Di na magkinahanglang kasinatian o katakos ang pagtapos sa damgo sa pagpakabuhi.

Mipiyong siya. Gibayaw ang duha ka mga kamot. May mitimpasaw sa iyang panumdoman.

Namalik kaniya sa pagpakita ang mga talan-awon nga iyang gitalikdan.

“Kawatan! Gukda ninyo ang kawatan!” singgit sa usa ka babaye nga naninda sa aseras.

Gigukod dayon niya ang kawatan nga milabay sa iyang atubangan. Dali ra niyang naapsan ang bata. Nabutalid kini sa iyang pagtindak. Naigo sa ngilit sa semento ang ulo ug diha-diha kini namatay nga naghakgom pa sa usa ka gatos ka pesos nga papel de banko nga iyang gikawat.

“SPO1 Duarte, tinuod ang ilang gisulti nga ang bata nangawat aron dunay ikapalit og tambal sa masakitong inahan, nganong wa ka makapugong sa imong kaugalingon?” Mitutok niya ang ilang hepe nga si Col. Cris Baysa.

“Maayo kay pobreng makaluluoy, way reklamo.”

Nagduko siya. Karon pa siya makadisgrasyag inosenteng bata. Misugod pagsikad ug pagpamatid ang iyang konsensiya. Nakahukom siya nga iyang tabangan ang inahan sa bata, basin na lang katibhangan ang kabug-at sa iyang gibating pagbasol.

Sa pag-abot niya sa payag sa eskuwater area, nangatras ang mga silingan. Gihatagan siyag lugar. Iyang nakita nga diha ang lungon sa bata, sa kilid niini ang inahan nga naghigda. Morag napawong ang iyang panan-aw kay nakaila siya sa babaye. Si Alma, ang iyang ex-girlfriend. Luspad, daot na kaayo.

“Bert, mabdos ko, sayod kong binuang lang nang imo.”

Pagkasunod adlaw, wan a si Alma sa Bar nga iyang gitrabahuan. Iya kining gipangita aron tubagon niya ang kaakuhan sa usa ka amahan, apan napakyas siya. Gikan niadto milabay ang katuigan.

Atubangan sa lungon, misugod siya sa pagkurog. Ang iyang napatay mao diay ang iyang anak kang Alma. Naunay niya ang kaugalingon niyang anak. Daw may liti nga miigo kaniya. Mibarag siya.

“Uy, ang pulis nakuyapan!” may misinggit.

Paghuman sa talan-awon, may buot pang mopasunding sa iyang panumdoman karon. Gaba ang nahitabo kaniya. Siya ang killer sa mga dautan sa siyudad. Di na maihap ang iyang gipang-salvage. Usa siya ka gikaintapang vigilante nga pipila ra ang nasayod. Unya kalit may mitingog nga langgam nga mitadlas sa panganod. Mibuka ang iyang mata, apan nakalukso na siya. Migunit siya sa hangin, sa gabon ug sa iyang pagtuo nga maluwas pa. Apan way misawo kaniya, milahos siya ngadto sa ubos sa sawog sa bung-aw sa kamatayon. (KATAPUSAN)