DAGHAN kaayong nag-email ug nagtext kanato bahin sa sustento. Unsa ba kini ug angayan ba sila nga makaangkon niini.

Una sa tanan ang sustento mao ang gikinahanglan sa pagpakabuhi. Naglakip kini sa pinuy-anan, sinina, mga panginahanglan nga medical, edukasyon, transportasyon nunot sa financial capacity sa pamilya. (Article 194, Family Code of the Philippines).

Subay sa maong balaod, and edukasyon sa usa ka tawo nga dunay katungod sa sustento naglakip sa iyang pagtungha sa usa ka propesyon o bokasyon lapas sa edad sa mayoriya o 18 anyos. Ang transportasyon naglakip sa iyang pagpadulong ug pagpauli gikan sa eskuylahan o gitrabahoan.

Unsa man ang mga matang sa sustento?

Dunay sustento nga boluntaryo, dunay legal kon gimando sa balaod. Dunay temporary lang, dunay permanente. Dunay sustento nga ihatag tungod kay nagdagan pa ang kaso.

Dunay specific support sama sa sustento alang lang sa edukasyon. Dunay sustento nga natural kay kon wa kini, di makasugakod ang hingtugndan sa pagpakabuhi.

Kinsa may obligado nga mosustento sa isigkaingon?

Sumala sa Family Code, ang obligadong mosustento sa usag-usa mao ang magtiayon, mga ginikanan ug mga anak, mga ginikanan ug ilang mga lihitimong anak (anak pursuso), mga ginikanan ug ang ilang mga anak sa gawas, mga lihitimong managsuon (full blood and half-blood).

Ang magtiayon kinahanglan nga mosustento sa usag-usa ungod sa ilang kaminyuon. Kon ang bana modumili sa pagsustento sa asawa, mahimong siyang pugson pinaagi sa mando sa hukmanan.

Pananglit modumili ang bana sa pagsustento sa asawa unya ang asawa modangop sa hukmanan, kinsa man ang manubag sa galastohan sa asawa? Ang bana.

Sa samang paagi, mahimong pugson ang bana sa pagsustento sa asawa pinaagi sa mando sa hukmanan.

Bisan gani kon ang asawa molayas gikan sa ilang panimalay tungod sa kasaypanan sa bana, entitled gihapon siya sa sustento gikan sa iyang bana. Apan ang usa ka kapikas (bana o asawa) nga maluibon sa iyang kapikas mahimong did-an sa sustento, gawas lang  kon silang duha sad-an.

Apan ang asawa nga magdumili sa pakig-ipon sa pagpuyo sa iyang bana way katungod nga mangayog sustento. Ang sustento alang sa anak lahi. Kay bisan pa kon moabot sa legal age or age of maturity, kinahanglan gihapon siyang sustentohan hangtod nga mahuman siya sa iyang pagtungha.

Usa ra ang angayan nga hinumduman. Kini mao nga sa pagsustento, tan-awon ang kapasidad sa gipangayoan og sustento. Sa ginaingon pas taga Cabadiangan, modugo bay bato.

(Ang atong paghisgut-hisgot mahitungod sa balaud madungog na matag karon ug unya sa mga tampo nga dunay punto legal ngadto sa tulomanon nga “Alang Kanimo Kapuso” nga gisibya  gikan sa ala-una ngadto sa alas dos sa hapon sa sibyaan DYSS Superadyo sa RGMA Network.)

Sa mga reaksyon kang Atty. Eddie O. Barrita: E-mail: edbarrita@yahoo.com; Cell # 09165805285; Room 201, 18 Cherry Court Bldg., Gen. Maxilom Ave., Cebu City)