Atty. Eddie O. Barrita

Tipik sa balaod ni

DAGHANG text nga atong nadawat isip reaksyon sa atong kolum sa miaging semana bahin sa sustento – sustento gikan sa bana ngadto sa asawa, gikan sa asawa ngadto sa bana ug gikan sa ginikanan ngadto sa anak.

Usa ka asawa niingon nga nilayas siya sa ilang panimalay kay gisigihan siyag bun-og sa iyang bana. Nangutana siya kon entitled ba siyag support kon sustento gikan sa iyang bana. Ang tubag niana mao nga entitled siya basta nga ang hinungdan sa iyang paglayas sala sa iyang bana.

Samtang usa ka bana nangutana kon entitled ba’g support ang iyang asawa nga nilayas sa ilang panimalay kay nakig-ipon og lalake nga mas batan-on pas iyang bana. Ang tubag mao nga ang bana mahimong mogamit niining nga depensa aron modumili siyag paghatag ug sustento.

Apan ang pagkamaluibon sa asawa di mahimong katarungan sa pagdumili sa pagsuporta kaniya kon ang bana nagmaluibon usab o kaha gipasagdan o gitugotan niya nga magluib kaniya ang iyang asawa.

Kon pananglit ang asawa, sa way igong hinungdan, magdumili sa pakig-ipon pagpuyo uban sa iyang bana, makapangayo ba siyag sustento gikan sa iyang bana?

Sumala sa Korte Suprema, kon ang asawa molayas gikan sa ilang panimalay tungod kay gimaltrato siya sa iyang bana, dunay katungod ang maong asawa sa pagpangayog sustento Gikan sa iyang bana. Kon atong balihon, kon ang asawa mobiya gikan sa ilang panimalay sa way igong hinungdan, mahimong mobalibad ang bana sa pagsuporta kaniya.

Usa ka babaye, tungod sa kadanglog sa kalibutan, gipaangkan. Wa pa gani moabot og duha ka tuig ang pangedaron sa bata, iya kining gibilin sa usa ka magtiayon. Kalit siyang nahanaw sa maong dapit. Sa pagpangligid sa katuigan, iya na lang nahibaw-an nga ang iyang anak nabinlan og katigayonan sa maong magtiayon.

Gikiha niya ang iyang anak og nangayog suporta gikan kaniya. Mahimo ba kini?

Dili siya kahatagan og suporta tungod sa iyang pag-abandonar sa bata sa gamay pa kini.

Ang pag-abandonar nagpasabot sa pagpasagad ug pagdumili sa pagbuhat sa iyang natural ug legal nga mga obligasyon isip usa ka inahan sa pag-alima ug pagsuporta sa iyang anak.

Kon ang ginikanan motalikod sa iyang presensya, gugma ug pag-amuma, sama da nga iyang gisalikway ang iyang pag-angkon nga siya maoy ginikanan sa bata ang iyang gibiyaan ug gipasagdan.

(Ang atong paghisgut-hisgot mahitungod sa balaud madungog na matag karon ug unya sa mga tampo nga dunay punto legal ngadto sa tulomanon nga “Alang Kanimo Kapuso” nga gisibya gikan sa ala-una ngadto sa alas dos sa hapon sa sibyaan DYSS Superadyo sa RGMA Network.)