Fr. Carmelo O. Diola, SSL

Mao Diay

Binasi sa: Timoteo 3:14-4:2; Lucas 18:1-8

Sagad hasol kaayo ang pag-apas og mga papeles diha sa mga opisina sa gobyerno.

Sa ebanghelyo, wala tagda sa maghuhukom ang balo nga miadto kaniya aron mangayo og katarungan. Ilado ang maong maghuhukom nga walay kahadlok sa Dios ni kataha sa tawo. Ang iyang panghunahuna lamang ang masunod.

Apan ang balo nagpunay og balik ngadto sa maghuhukom ug nagsigingsiging kaniya. Wala kita mahibalo sa iyang mulo. Posible nga mahitungod kini sa kabilin sa iyang bana nga basin og gihilabtan sa uban. Ang balo mismo dili makadawat og kabilin, apan ang iyang mga anak nga lalaki ug sila ang mobulig kaniya.

Alaot intawon kaayo ang kahimtang sa mga balo niadtong panahona. Ang batan-ong balo nga walay anak nga mobalik sa banay sa iyang amahan, mawad-an sa katungod sa kabilin sa iyang bana. Mao nga masabot gayod nato ang kapait sa kahimtang sa balo sa Nain nga nawad-an og bugtong anak nga lalaki.

Sa tantong pagbalikbalik sa balo, na-ugtas ra ang maong maghuhukom. Iyang gihukman ang kaso pabor sa babaye. Ug miingon si Jesus: “Ug dili na lang ba god hinuon labanan sa Dios ang iyang mga piniling katawhan nga motawag kaniya adlaw ug gabii?” Sa ato pa, kon ang usa ka dili-makatarunganong tawo madala man gani sa pagpangulit sa usa ka balo, ang Ginoo pa ba hinuon nga mao ang kahingpitan sa katarungan?

Bitaw! Kinahanglan diay nga magmakanunayon kita sa atong pag-ampo ug dili mawad-an og kadasig. Daghang butang man god ang makapatukmod layo sa kadasig ug paglaum.

Kinsa kanato ang wala makatilaw og kapakyasan? Kinsa kanato ang wala mobati og kahadlok? Kaguol? Kapungot? Kinsa kanato ang wala maukay sa mga panghitabo sa atong lungsod, nasod, ug kalibutan? Usahay makapangutana kita kon asa ang Ginoo atubangan niining mga panghitabo nga mitamay sa bili sa tawo?

Asa na man ang katarungan diha sa kapait sa kahimtang sa mga kabus ug timawa? Asa na man ang katarungan sa Ginoo taliwala sa pagpatay sa mga inosente, ang pagpanamastamas sa mga bata ug babaye, ang pagpangawkaw sa kabtangan sa nasod?

Asa na man ang katarungan sa pagkagawasnon niadtong mga tawo nga nakapahimulos sa atong nasod panahon sa Martial Law? Nga mitamay sa mga mag-uuma sa kalubihan?

Magpadayon kita pagangop sa Dios: “Ginoo, hatagi kami og katarungan! Ginoo, kaloy-i ang Imong Katawhan!”

Binasi sa: Timoteo 3:14-4:2; Lucas 18:1-8

Sagad hasol kaayo ang pag-apas og mga papeles diha sa mga opisina sa gobyerno.

Sa ebanghelyo, wala tagda sa maghuhukom ang balo nga miadto kaniya aron mangayo og katarungan. Ilado ang maong maghuhukom nga walay kahadlok sa Dios ni kataha sa tawo. Ang iyang panghunahuna lamang ang masunod.

Apan ang balo nagpunay og balik ngadto sa maghuhukom ug nagsigingsiging kaniya. Wala kita mahibalo sa iyang mulo. Posible nga mahitungod kini sa kabilin sa iyang bana nga basin og gihilabtan sa uban. Ang balo mismo dili makadawat og kabilin, apan ang iyang mga anak nga lalaki ug sila ang mobulig kaniya.

Alaot intawon kaayo ang kahimtang sa mga balo niadtong panahona. Ang batan-ong balo nga walay anak nga mobalik sa banay sa iyang amahan, mawad-an sa katungod sa kabilin sa iyang bana. Mao nga masabot gayod nato ang kapait sa kahimtang sa balo sa Nain nga nawad-an og bugtong anak nga lalaki.

Sa tantong pagbalikbalik sa balo, na-ugtas ra ang maong maghuhukom. Iyang gihukman ang kaso pabor sa babaye. Ug miingon si Jesus: “Ug dili na lang ba god hinuon labanan sa Dios ang iyang mga piniling katawhan nga motawag kaniya adlaw ug gabii?” Sa ato pa, kon ang usa ka dili-makatarunganong tawo madala man gani sa pagpangulit sa usa ka balo, ang Ginoo pa ba hinuon nga mao ang kahingpitan sa katarungan?

Bitaw! Kinahanglan diay nga magmakanunayon kita sa atong pag-ampo ug dili mawad-an og kadasig. Daghang butang man god ang makapatukmod layo sa kadasig ug paglaum.

Kinsa kanato ang wala makatilaw og kapakyasan? Kinsa kanato ang wala mobati og kahadlok? Kaguol? Kapungot? Kinsa kanato ang wala maukay sa mga panghitabo sa atong lungsod, nasod, ug kalibutan? Usahay makapangutana kita kon asa ang Ginoo atubangan niining mga panghitabo nga mitamay sa bili sa tawo?

Asa na man ang katarungan diha sa kapait sa kahimtang sa mga kabus ug timawa? Asa na man ang katarungan sa Ginoo taliwala sa pagpatay sa mga inosente, ang pagpanamastamas sa mga bata ug babaye, ang pagpangawkaw sa kabtangan sa nasod?

Asa na man ang katarungan sa pagkagawasnon niadtong mga tawo nga nakapahimulos sa atong nasod panahon sa Martial Law? Nga mitamay sa mga mag-uuma sa kalubihan?

Magpadayon kita pagangop sa Dios: “Ginoo, hatagi kami og katarungan! Ginoo, kaloy-i ang Imong Katawhan!”